Lagerskador och störningar orsakade av Electric discharge machining

Lagerströmmar eller Electric Discharge Machining (EDM) kostar industrin miljoner varje år i form av reparationer och stilleståndskostnader. Fenomenet uppträder framför allt på större elmotorer i form av störningar och lagerskador.  Men att det är EDM som orsakar problemen är ofta inte kristallklart eftersom fenomenet är ett rätt så okänt begrepp.

I den här filmen får du veta vad Electric discharge machining är, varför det fenomenet uppstår och hur man kan förebygga fenomenet med nanokristallina kärnor som Blue Ferrite. Den här gången är det Hans-Joachim Pöss – Head of Research and Development, Nanocrystalline material science som bjuder på sina kunskaper i ämnet.

En kortfattad beskrivning av orsaken till EDM är att moderna frekvensomriktare har en väldigt hög switchfrekvens, vilket inte bara ger en ren sinusvåg utan många kortvariga spänningsspikar. Dessa spikar har så hög energi att de slår igenom motorns lager och problemet är att det orsaker en krater i lagerbanan varje gång det sker. Till slut har det bildats så många kratrar att de ger vibrationer i lagren som då måste bytas ut. Lagerskadorna kan uppstå redan efter några månaders drift men det går att förebygga att de alls uppstår.

Lösningen till det hela är att applicera ringkärnor i nanokristallint material runt kablarna mellan frekvensomriktare och motor. Det fungerar genom att kärnor som är korrekt dimensionerade fångar upp huvuddelen av spänningsspikarna från frekvensomriktaren. På så sätt undviker man onödiga kostnader i form av underhåll orsakade av EDM.

Vill du veta mer om Blue Ferrite eller i vilka typer av applikationer man kan dra nytta av nanokristallina kärnor? Kontakta oss direkt.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *