Port med GridScan

Portar

Effektiv materialhantering kräver snabbgående portar. I takt med ett ökande materialflöde inom våra industrier blir det allt viktigare med portar som kan öppna och stänga snabbt. Främst används här rullportar, takskjutportar och vikportar. Vid frekvent öppning sparar en lätt och snabb port mer energi för uppvärmning än en motsvarande välisolerad port som går långsamt. Ökad öppnings- och stängningshastighet medför samtidigt en olycksrisk vilket gör att kraven på säkerhet ökar. För att kunna köra portar med hög hastighet, horisontellt eller vertikalt, behövs tillförlitliga sensorer både för öppning och för övervakning. Portar med gångtrafik i publik miljö kräver andra lösningar eftersom myndigheternas krav på säkerhet ser annorlunda ut. Vikportar, slagportar, sidoskjutportar och karuseller är vanligast här. Vi kan leverera olika typer av sensorer speciellt framtagna för alla typer av klämrisker. Compotechs ljusridåer och öppningssensorer tillverkas av Cedes. I över 25 år har det Schweiziska bolaget varit ledande i utvecklingen av ljusbaserade säkerhetsprodukter.

Ljusridå

Ljusridåer

Ljusridåerna arbetar med ett nät av strålar bestående av infrarött ljus. De har en hög tolerans mot externa ljuskällor och de är också självtestande. Ljusridåerna är lätta att integrera i portens karmar och de blir på så vis skyddade mot påkörningar. De kan i vissa fall helt ersätta portens klämskyddsystem vilket också sparar tillverkningskostnad och minskar underhållsbehovet. De olika typerna täcker in portar med en bredd från under 1 m upp till 80 m.

Punktsensor

Punktsensorer

Punktsensorer fungerar som extra komfortsensorer vid hissar och portar, för exempelvis transport av sjukhussängar och hindrar då dörrarna från att stängas. De kan ställas in att ge öppningssignal eller reversera dörren när en person eller ett föremål befinner sig inom visst förutbestämt område. Det finns även special sensorer som känner av ifall någon person överhuvudtaget befinner sig i hissen eller om den är tom.

Kontrollbox

Kontrollboxar

Kontrollboxar kan både ha fast montage eller vara en handhållen enhet. De handhållna enheterna kan förses med magnetsystem för att fästas på t ex fordon. De fast monterade kontrollboxarna kan fungera som styrdosa för exempelvis portar eller som manöverenhet för hydraulsystem till fordon.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *