Spolar

EMC-filter & EDM-filter

Ett EMC-problem (Electromagnetic Compatibility) inträffar när en elektronisk utrustning eller ett elektromagnetiskt system negativt påverkar driften av ett annat system. Störningarna kan antingen vara ledningsbundna (150 KHz till 30 MHz) eller luftburna (30 MHz till 300 MHz). Ett exempel kan vara genombrott av de höga fältstyrkor som produceras av en närliggande radiosändare.

EMC-problem beror inte alltid på brister i sändaren, och kräver därför inte nödvändigtvis förbättringar i utformningen av t.ex. radio sändare, som att minska dess utstrålade övertoner. Det kan även vara att immuniteten för den berörda utrustningen är dålig på grund av otillräcklig avskärmning eller otillräcklig filtreringen av känsliga ingångar. EMC-problem kan ha en rad effekter på utrustning, och det finns olika sätt att minska eller eliminera dem i praktiken.

EMC-filter finner man generellt sett i all elektronisk utrustning som kan avge radiovågor eller är ansluten till nätet. T.ex. radiosändare, datorer och vindkraftanläggningar. Utförandet kan variera från den enklaste formen som den lilla kärnan som sitter på kabeln till TV:n, till mer avancerade former som trestegs filter med kondensatorer och drosslar i en skärmad kapsling för medicinska applikationer.

Ett EMC-filter ska kunna dämpa både inkommande och utgående störningar. Olika miljöer t.ex. militärt eller medicinskt ställer också olika krav på effektivitet. För att möta dagens krav på EMC för olika produkter, levererar Compotech kapslade nätfilter för enfas- eller trefasutrustningar avsedda för strömstyrkor mellan 0,5 A och 2500 A.

EMC-filter

EMC filter mot lagerströmmar EDM (Electric Discharge Machining)

En speciell typ av EMC problem uppstår när en frekvensomriktare som driver en större elmotor genererar högfrekventa störningar som kan ge upphov till lagerskador i motorn. På kort tid, ibland endast några månader efter installationen, kan gnistbildning från s.k. lagerströmmar förorsaka ytskador i lagerbanorna. Konsekvensen blir mycket kostsamma lagerbyten.

Compotech kan leverera ett EMC filter bestående av ett antal ringbandkärnor utförda i lämpligt material. De monteras runt matningskablarna. Kärnorna tar därefter effektivt hand om de oönskade lagerströmmarna och släpper endast fram de frekvenser som behövs för att driva motorn.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *