Partikelaccelerator

Avskärmning

Lågfrekventa magnetfält har en störande påverkan  i många olika situationer. Spårbunden trafik kan leda till höga magnetiska fält under kort tid och detta kan t.ex. störa medicinska utrustningar som ligger nära spåren. Även inom försvarsindustrin finns användningsområden där magnetiska störningar kan ge upphov till problem.
Vi kan erbjuda lösningar på dessa problem med våra färdiga magnetiska avskärmningar som kan specialdesignas för varje tänkbar situation, exempelvis magnetiskt avskärmade rum och avskärmningar för automotive.

Fuktsensor

Detaljer

Magnetisk avskärmning för lågfrekventa magnetfält tillverkas mestadels i materialet Mymetall. Hög permeabilitet ger detta material bra förutsättningar för en god skärmverkan.Vi kan leverera standarddetaljer i form av transformatoravskärmningar m.m.

Fuktsensor

Avskärmade rum

Många känsliga magnetiska och medicinska  mätningar kräver väldigt låga magnetiska störningsfält. Ett magnetiskt avskärmat rum kan skärma bort magnetfält med hjälp av mymetall (hög permeabilitet) och aluminium i väggarna.Vi kan tillhandahålla avskärmade rum framtagna för era speciella önskemål.

Fuktsensor

Specialanpassade magnetiska avskärmningar

I de flesta fall behöver produkter en specialavskärmning. Vi kan specialtillverka svarvade, stansade, och djupdragna detaljer med efterföljande magnetisk slutglödgning för att erhålla bästa magnetiska avskärmningseffekt.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *