CSR, Code of Conduct, kvalitets- och miljösystem

Vi är fokuserade på att producera kvalitet i allt vi gör, från produkter till kommunikation, vår kundservice och våra processer. Som en del i Addtech driver vi ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöfokus och Addtechs publika hållbarhetsredovisning ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.