Om att utveckla en produkt med oss - Compotech

Hjälp med att utveckla en produkt

 Hos oss är vi inte ett konsultbolag i den mening att vi säljer debiterbara timmar. I stället har vi en modell där våra designers och ingenjörer hjälper dig genom processen att utveckla en idé till en färdig serietillverkad produkt.

 

Vi vill bidra till att göra våra kunder lönsamma

Hos oss tar vi inga höga förstudieavgifter som ibland kan vara ett hinder på vägen i att utveckla en ny produkt. I stället fördelar vi utvecklingsarbetet i mindre delar. Det gör att vi kan slutföra och leverera värde i varje enskilt steg. För dig som kund innebär vår skateboardmodell en låg risk som kan ge högt utfall. Beroende på vad din utmaning är, så vill vi bidra med delar som förverkligar din vision.

Produktutveckling och design

Vi tillämpar de senaste teknikerna under utvecklings- och designprocessen. Det gäller i samtliga steg – från förstudie till utveckling och en serietillverkad produkt.

Eldesign

Vi erbjuder eldesign som gör slutprodukten korrekt vid första iteration.

Elektronik

Elektronikdesign med hjälp av våra färdiga designmoduler minimerar konstruktionstiden.

Mekanik

Mekanikdesign med expertis inom strukturanalys och överföring av mekanisk energi på mest effektiva sätt.

Mjukvara

Mjukvarudesign med tillförlitliga och testade kodsnuttar som fullbordar applikationen.

Industridesign

När du anlitar oss blir du tätt involverad i varje steg i utvecklingen av din produkt. Vi arbetar utifrån en etablerad modell för att snabbt, tryggt och effektivt förflytta din idé hela vägen till serieproduktion.

Förstudie

Vi samlar insikter från användare och intressenter för att bli insatta i arbetsflöden och behov.

Idéer & skisser

Ideer är nyckeln till att skapa nya lösningar.

Prototyper

Vi tar fram protoyper, testar idéer och elimininerar mindre genomförbara & oergonomiska lösningar redan på ett tidigt stadium.

Genomförande

Vi förflyttar din idé genom alla steg i utvecklingsprocessen till en tillverkningsbar lösning.

DFM

Att optimera produkter designmässigt för massproduktion under DFM-stadiet kan redan vara för sent. Därför har vi DFM-experter med i utvecklingsteamet redan från början. Det sparar både tid och pengar.

Vi hjälper dig att anpassa

I mer än 30 år har vi utvecklat allt från enkla till banbrytande lösningar inom områden som elektromekanik och magnetism. Nu kompletterar vi med egen ingenjörs- och industridesign. Vår produktutveckling är en One stop shop som kan omsätta dina idéer till verklighet.

Eldesign

 • Hårdvarudesign i Zuken E3
 • Mjukvarudesign i eget system
 • Prototypframtagning
 • Småskalig tillverkning
 • Serieproduktion

Elektronikdesign

 • Hårdvarudesign med Altium Designer
 • Kretskortsproduktion
 • Inköp av material och komponenter
 • Prototyptillverkning
 • Mjukvaruutveckling för exempelvis mikrocontroller och mikroprocessorer
 • Långtidstestning och verifiering av hård- och mjukvara
 • Felsökning och analys
 • Teknisk behovsanalys
 • Processgenomförande

Industridesign

 • 3D printing
 • Formsprutning och formpressning i olika material

Vi hjälper dig att optimera

Ibland kan en liten förändring göra stor skillnad, öka lönsamheten och ge nya marknadsandelar. Därför erbjuder vi hjälp med att optimera design, prestanda och kvalitet hos existerande produkter. Optimering kan även vara att förändra produktionen, leveranser eller någon annan process.

Dra nytta av våra erfarenheter och kombinerade kunskaper. Vår optimeringstjänst är ett unikt verktyg för våra kunder.

Några applikationsexempel

Våra erfarna applikationsingenjörer arbetar dagligen med att ta utveckla unika produkter åt våra kunder. Vi har exempelvis gjort mönsterkortsdesign och utvecklat strategisk varumärkdesdesign och produktsegmentering för produktlinjen Xynrgi, vårt eget varumärke.

När du vänder dig till oss så är det slutgiltiga resultatet värt mer än summan av dess beståndsdelar, oavsett om uppdraget är att utveckla en produkt, hjälpa er med industridesign eller både och.

Elskåpsdesign

När kunden tog kontakt med oss, behövde de i första hand hjälp med ett drivsystem. Men det blev mer än så. Det slutade med att vi utformade en komplett elpanel, utvecklade ett drivsteg och tog fram en motor. Vi genomförde även analyser och simuleringar som identifiera helt andra utmaningar kring produkten och säkerställde att alla ingående komponenter verkligen passar ihop.

Utvecklingsstegen som sammanfattar de olika delarna

 • Hårdvarudesign i Zuken E3.
 • Mjukvarudesign i eget program.
 • Framtagning av protoyper och testning av idéer.
 • Serieproduktion, vi förberedde samtliga dokument inför serieproduktion.
 • Utbildning, vi utbildade teamet hos kunden så att de kan bygga skåpet på egen hand.

Kretskortdesign – drivsteg

Våra kunder behöver ofta yttrymmesnåla drivpaket med motorer & styrningar som helst ska vara lätta att integrera i applikationen. Genom att låta oss utveckla drivsteg och anpassa dessa för  motorhusen, åstadkommer vi lösningar som är anpassade för serieproduktion. Det här är ett utmärkt exempel på hur man dessutom sparar in sparar på kostnader för tillverkning, kablage och installation.

Så kan processen se ut

 • Snabb framtagning av prototyper.
 • Kretskortsdesign i Altium Designer.
 • Mjukvaruutveckling i MPLAB för mikrokontrol.
 • Produktion av prov- och förserie för testning och utvärdering.
 • Långtidstestning via simulering för 500 000 cykler.
 • Pre-compliance-test i eget labb.
 • Dokumentation inför fullskalig produktion.
 • Produktion, programmering och testning i EMS.

 

Optimering av handkontroller

En del företag tar hjälp av oss för att vidareutveckla och göra mer av det som går bra. Det gäller exempelvis vår kund som ville vidareutveckla framgångarna de redan uppnått genom att optimera sina handkontrollers. Att öka lönsamheten, ta fler marknadsandelar och få bättre ergonomi med hjälp av uppdaterad design och förändrad produktion blev bidraget från oss.

Så gick vi till väga

 1. I den inledande workshopen gick vårt designteam genom produkten och dess konstruktion.
 2. Vi hittade nya möjligheter i form av nya funktioner och ergonomiska justeringar.
 3. En sammanställning med en rad olika möjligheter presenterades för kunden.
 4. Prototypframtagning för provmontering och testning av handkontrollens nya struktur.
 5. Rendering & slutgiltig design för serieproduktion.

Hör av dig!

Tveka inte att höra av dig om du är nyfiken på hur våra resurser inom elektronik-, el-, maskinteknik- eller industridesign kan vara till hjälp för att dina visioner med din nästa applikation ska bli verklighet.

Kontakta våra utvecklare


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *