För verkliga visioner.

Compotech säljer motorer, HMI-produkter, sensorer och magnetiska komponenter. Vi utvecklar dessutom kompletta elektroniska och elektromekaniska system och delsystem baserade på teknologier inom våra fyra expertisområden. Detta gör att vi kan erbjuda allt från en standardkomponent till en komplett produkt eller system med helhetsåtagande – och allt däremellan.

Kort om Compotech

Etablerat 1990

Ca 30 anställda

Kontor i Stockholm, Haag, Shenzhen och Shanghai

Egen utveckling

Representerar flera ledande tillverkare

Centrallager i Solna

Kvalitets- och inköpsorganisation i Kina

Ingår i Addtech-koncernen

En del av Addtech

Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som omsätter ca 7 mdkr. Verksamheten består av cirka 120 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder.

Kompletta system och delsystem

Vi är inte bara riktigt vassa på komponenter, vi utvecklar även kompletta system och delsystem baserade på våra expertisområden. För att snabbt hjälpa dig att komma i mål med din produkt följer vi ett arbetsflöde och en projektmetod som ger konsekventa resultat och hög kvalitet. Vi utvecklar elektronik, mjukvara och mekanik för att ge dig den produkt du behöver.

Team i Stockholm och Kina

Våra inköps- och kvalitetsteam arbetar både från Stockholm och på plats i Shenzhen och Shanghai. Organisationen öppnar dörren för en aktiv utvecklingsfas, snabb tillgång till prototyper, kostnadseffektiv sourcing och effektiv logistik.

Smart logistik

Våra inköpare och sourcingspecialister ombesörjer att logistiken inte tar omvägar som kanske inte behövs utan att det blir rätt hela vägen från produktionen fram till dig. För att maximera vårt logistikerbjudande har vi ett effektivt lager i världsklass, förlagt i Solna. Här kan vi sampacka våra kunders produkter i kit och tillämpa olika metoder för att säkerställa leverans i rätt tid.

CSR, Code of Conduct, kvalitets- och miljösystem

Vi är fokuserade på att producera kvalitet i allt vi gör, från produkter till kommunikation, vår kundservice och våra processer. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001:2015.

Som en del av Addtech driver vi ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöfokus och vi strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller vårt miljöarbete. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Addtechs publika hållbarhetsredovisning ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.