Skog utfallande

Vi strävar efter långsiktiga leverantörsrelationer

Vi förväntar oss att våra leverantörer bidrar till att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Som leverantör till Compotech förväntar vi oss att du följer och håller dig uppdaterad med regler, lagar och krav som är obligatoriska för leveranser till och mellan EU-länder.

Kvalitet, överensstämmelse

ISO 9001 eller motsvarande kvalitetsledningssystem.

Miljölagstiftning

Leverantörens nationella miljölagar och ISO14001 eller motsvarande miljöledningssystem.

Reach-förordningen

REACH Legislation – ECHA (europa.eu)

Regulation (EC) No 1907/2006

RoHS-direktivet

EUR-Lex – 32011L0065 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Directive 2011/65/EU

POPs-förordningen

Legislation – ECHA (europa.eu)

Regulation (EU) No 2019/1021

CSR efterlevnad

Långsiktigt samhällsansvar för hållbar produktion och affärsetik.

3TG förordningen

Conflict Minerals Regulation – Trade – European Commission (europa.eu)

Conflict Minerals Regulation

Cobalt rapportering

Cobalt responsiblemineralsinitiative.org

Responsiblemineralsinitiative.org

Addtech Code of Conduct

 

Supplier Code of Conduct


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *