Både optiska och induktiva pulsgivare

Positionsåterkoppling och hastighetskontroll med pulsgivare

Söker du pålitliga pulsgivare? Encoders som de också kallas, används som hastighets- eller positionssensor i kombination med en motor. Förutom att återkoppling av rotorpositionen är helt avgörande för kommutering av synkrona, borstlösa permanentmagnetmotorer, så används encoders även för precis varvtalsreglering och positionering i servotillämpningar.

Våra pulsgivare tillverkas av Celera Motion och delas i kategorierna optiskt och induktivt. Utmärkande drag, oavsett teknologin, så är samtliga utföranden i särskilt utrymmessnåla format vilket innebär stora anpassningsmöjligheter. Sammantaget kan de bidra till att det blir mindre komplicerat att utveckla utrymmessnåla, lättare och mindre energikrävande maskiner.

Miniatyriserade optiska pulsgivare

Optiska pulsgivare lämpar sig för tillämpningar där hög repeternoggrannhet är viktig. Tillämpningar är exempelvis pipetering inom medicinteknik, robotik och instrument. Celera Motion MicroE™ optiska encoders är baserade på teknologierna PurePrecision™ och VeraPath™. Dessa miniatyriserade optiska pulsgivare med har hög precision och finns i flera olika formfaktorer och interface.

Induktiv teknologi för inbyggnad

Celera Motion Zettlex™ positionssensorer använder en kontaktlös, induktiv teknologi. Dessa kretskortmonterade pulsgivare är kompakta, noggranna, lätta och robusta. De kan också bidra till att applikationen kan göras i mindre format än vad som är möjligt när traditionella transformatorer används.

Vi vill gärna vara med redan från idéstadiet

En majoritet av alla produkter vi levererar är anpassade eller specifikt utvecklade efter en specifik tillämpning. Med våra omfattande R&D-möjligheter i ryggen är vi gärna med redan från idéstadiet för att kunna anpassa eller utveckla produkten att optimalt möta dina utmaningar. Läs mer om hur vi skapar värde.

Celera Motions MicroE optiska pulsgivare

Dessa optiska miniatyrpulsgivare bygger på Celera Motions teknologier PurePrecision™ och VeraPath™ finns i olika utföranden och monteringsalternativ. Dessa inkrementella absoluta pulsgivare finns i upplösningar som sträcker sig ända ner till 1,2 nm och för både linjära och roterande rörelser.

Celera Motion’s Zettlex induktiva pulsgivare

Robust vinkelpositionsmätning för beröringsfri positionsmätning i extrema miljöer. Dessa pulsgivare på kretskort möjliggör kompakta, exakta, lätta och robusta positionssensorer utan kontakter, inga känsliga delar, inget underhåll, inget krångel – bara exakta mätningar – hela dagen, varje dag.

Läs mer om Zeettlex.

Celera Motions Aura™ absoluta optiska pulsgivare

Minimal pulsgivare som mäter 9.0 x 7.0 x 1.2 mm för ytmontering på kretskort. Upplösningen ligger på upp till 22 bitar (4 194 304 steg), noggrannhet om ±0,01° och repeterbarhet på ± 1LSB. De här egenskaperna gör Aura™ väl lämpad för avancerad robotik inom medicinteknik, kroppsnära teknik och pick-and-place maskiner för tillverkning av halvledarkomponenter exempelvis.

Läs mer om Aura.

IncOder CORE

IncOder CORE använder en unik, beprövad induktiv teknik som levererar mycket pålitlig, repeterbar och temperaturstabil prestanda vid generösa monteringstoleranser. Varje sensor består av en passiv rotor och en aktiv stator som båda har ett stort genomgående hål samt praktiska M2-hål. IncOder CORE kan konfigureras för en absolut digital signal på upp till 17 bitar och har stöd för en rad olika protokoll såsom BiSS-C, SSI, SPI och asynkron seriell (ASI) kommunikation. Välj mellan axiella eller radiella anslutningsalternativ.

Läs mer om Incoder COREAnmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *