Spolar

Spolar

En spole är en tråd som är lindad i spiral. Denna enkla komponent används bl.a. i apparater för att filtrera eller välja ut signaler av bestämd frekvens. Tråden i en sådan kan vara lindad kring en kärna, ofta i form av en stav eller en ring, men det finns även så kallade luftlindade spolar, vilka oftast är lindade på en bobbin i en lindningsmaskin. När spolen är lindad tas den bort från bobinen. Om applikationen kräver en mer stabil spole kan man med fördel använda en plastbeklädd koppartråd som man efter lindningen värmebehandlar i en ugn varpå plasten smälter och håller ihop spolen.

Typiska användningsområden för spolar är:

  • Lås
  • Larm
  • Personräkningssystem
  • Identifiering
  • RFID
  • Virtual reality
  • Augmented reality

 

3D Spolar

En emitter-antenn genererar ett fast elektromagnetiskt fält som en sensor läser av för att bestämma objektets position och riktning i magnetfältet.

IMG_0336

Induktansspolar

En induktansspole släpper fram likström, men spärrar mer eller mindre för växelström, det vill säga en induktans har, mycket förenklat, en motsatt verkan mot en kondensator. Induktansspolar används i avstämnings- och resonanskretsar (filter).
När strömmen genom en spole ökar, ökar också magnetfältet runt ledaren. Minskar man strömmen, minskar även magnetfältet, och energin återgår till den elektriska kretsen.

Luftlindade spolar

Luftlindade spolar

Med tråddiametrar ned till 12 um kan vi både leverera både små och stora  luftlindade spolar i alla typer av former . Allt från enkla runda spolar till komplicerade geometrier med tillhörande utvecklingsarbete

Spolar på bobbinstomme

Vi kan leverera all typer av lindade spolar inklusive tillhörande bobbinstomme. Spolarna kan levereras med eller utan kontaktpinnar i bobbinen. Ändarna antingen lasersvetsas eller löds fast. Litztråd och stora volymer är heller inget problem. Kontakta oss för konsultation.

Ingjutna spolar

Ytterligare en förädling som vi kan erbjuda är ingjutning av spolar. Hela spolen tillverkas färdig med lindning och kontaktering för att i det sista skedet gjutas in i ett plasthölje. Kontakta oss för konsultationAnmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *