Utfallande mönsterkort

Kondensatorer

En kondensator är en passiv elektronisk komponent som har förmågan att lagra elektrisk laddning.

Materialet mellan plattorna kallas för dielektrikum. Materialet som används som dielektrikum definierar vanligen kondensatortypens namn som exempelvis: keramisk, plast, papper eller aluminiumoxid (denna typ kallas dock elektrolytkondensator). Det dielektriska materialet påverkar starkt en kondensators egenskaper och prestanda.

De kondensatorer som Compotech säljer har ett dielektrikum av plastfilm (polypropylene) med en tjocklek på 0,6 um alternativt papper. Detta material belägges med ett ledande skikt av zink och/eller aluminium i en metalliseringsprocess under vacuum. Den metalliserade plasten eller pappret rullas i en speciell process till färdig form och kontakteras för anslutning med hjälp av ytterligare zinkbeläggning.

Till skillnad mot elektrolytkondensatorer finns det ingen risk för läckage av skadliga ämnen med plastfilmkondensatorer. De har dessutom en livslängd beräknad på 10 år. Kapacitansen hos plastfilmkondensatorer är i regel lägre men det uppvägs ofta av stor tålighet mot höga spänningar och strömmar.

De vanligaste förekommande tillämpningarna för våra kondensatorer är följande:

  • Filtrering i DC-länk för frekvensomriktare
  • AC-filter för frekvensomriktare och UPS
  • Snubberkrets för GTO-tyristor
  • Generella AC/DC-applikationer
  • Energilagring


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *