Kompass

Givare

Sensorer och givare mäter hur processen ser ut just för stunden och kan sedan initiera en reaktion. Mediet som mäts – kan vara tryck, luft, temperatur, hastighet, elektricitet, vätska eller magnetiska fält.

Spolar för virtual reality

Givare och sensorer används inom alla branscher när man behöver mäta en nivå eller viskositet. 3D spolar används exempelvis inom virtual reality för oöverträffad precision medan luftflödesgivare och tryckgivare används inom medicinska applikationer för exakt reglering och mätning i dialysapparater och respiratorer. Ett annat område är fordonsindustrin där olika typer med halleffekt används till hastighetsmätare och till joysticks.

Reaktionen som skall initieras beror helt på i vilken typ av applikation sensorn eller givaren används och vilken funktion man är ute efter. Den kan exempelvis utlösa ett larm, som spårning inom ar och vr, trigga händelseförloppet på en display eller ändra en nivå.

Givare som viskositetsensorer, termistorer, luftflödesgivare, strömsensorer, halleffektgivare, tryckgivare, hastighets- och riktningsgivare

Det är kanske inte alltid helt lätt att avgöra vilken givare som kan vara lämplig för ett specifikt ändamål. Men vi hjälper gärna till att ta fram rätt typ! Ibland passar ett standardutförande man man andra gånger behöver utveckla en lösning som passar för den specifika tillämpningen.

Läs mer om hur vi skapar värde.

3D Spolar

Emitterantenner genererar ett fast elektromagnetiskt fält som sensorer läser av för att bestämma objektets position och riktning i magnetfältet.

Temperatursensor (5)

Termistorer

Termistorbaserade sensorer mäter den omgivande temperaturen. Alla termistorer har en koefficient som avgör om den är lämplig för reglering av värme eller om den enbart ska användas för mätning.

Termistorer med positiv koefficienten kallas PTC och har ökande resistans eller motstånd när värmen ökar. Ökningen av resistensen innebär att sensorn minskar eller stryper strömmen och spänningen till applikationen. Den minskade strömmen och spänningen gör att värmen i applikationen minskar. PTC kan användas som överhettningsskydd.

Hos en termistor med negativ koefficient, NTC, sjunker resistansen istället när omgivande temperaturen ökar. Den ökande temperaturen gör att strömmen/spänningen också ökar till applikationen. NTC typerna används vanligen vid mätning.

De flesta termistorer har en tolerans som ligger kring 5%-10% vilket gör att de antingen måste kalibreras eller redan från början vara tillverkade för hög precision om man behöver en termistor med hög temperaturnoggrannhet.

Luftflödesgivare

Luftflödesgivare, s.k. air flow sensor är ett mätinstrument som mäter hur mycket luft som trycks eller strömmar igenom den i applikationen. Luftflödesgivaren vidarebefordrar informationen via en analog eller digital signal. De används bland annat i respiratorer och anestesiutrustning.

Halleffektgivare

Hallgivare mäter kraften i magnetfält som orsakas av en järnhaltig metall eller ett magnetiskt metall som rör sig inom magnetfältet. Magnetfältet varierar sedan beroende på rörelsen hos materialet. Med magnetiska givare av halleffekt typ finns det inte några mekaniska delar som rör varandra och  brytningen sker därför kontaktlöst.

Halleffekt givare används med fördel till joysticks eftersom brytningen är beröringsfri.

Tryckgivare för kretskortsmontering

Tryckgivare används för att mäta tryckförändringar applikationen. Motståndet i givaren består av piezoresistorer monterade på kemiskt etsad kiselmembran. Tryckförändringarna ger en spänning i membranet och det inbäddade motståndet. Motståndsvärdena ändras sedan proportionerligt efter den spänning som anbringas vilket i sin tur ger en elektrisk signal.

Sensorvarianterna med extremt tunt kiselmembran är extra lämpliga för applikationer som kräver hög noggrannhet. Den här typen tillämpas exempelvis i dialysutrustning och respiratorer men används även i industrimaskiner, pumpar och i robotik.

Tryckgivare, heavy duty

En typ av tryckgivare utvecklad för mätning av aggressiva medier i tuffa miljöer. De har ett hölje av rostfritt stål som har ökad beständighet mot korrosion.

Den ringa storleken hos dessa sensorer gör dem användbara i väldigt små utrymmen. Sensorerna är utformade för att klara användning i applikationer som utsätts för vakuum och mäter även aggressiva medier.

Hastighets- och riktningsgivare

Hastighets- och riktningsgivare bygger på halleffekt principen och mäter kraften i ett magnetfält som orsakas av att järnhaltig metall eller ett magnetiskt material rör sig inom magnetfältet. Magnetfältet varierar beroende på rörelsen hos materialet och givaren sänder en elektrisk signal till en dator eller liknande, signalen ändras sedan beroende på hastigheten hos det roterande elementet. Den här givaren monteras i ett hus där den mäter varvtal, riktning, position eller hastighet.

Strömsensorer

Primärledaren är omsluten av en kärna vilken har ett luftgap. I luftgapet är ett hallelement placerat. När primärströmmen driver magnetflödet i kärnan påverkas hallelementet så att det bildas en mätbar spänning. Spänningssignalen måste därefter processas för avläsning. Mäter både DC och AC upp till 100 kHz.

 

Viskositetsensorer

Viskositetsensorer används för att mäta viskositeten hos vätskor som olja eller bläck.

De är mycket tillförlitliga och ger exakt data. Mätningen sker i realtid för att ta reda på viskositeten hos vätskor som kan ha mycket varierande driftstemperaturer.

Egenskaperna gör dem mycket robusta och väl lämpade för att byggas in i olje-och smörmedelsapplikationer som kraftgeneratoraggregat och i motorer.

 

 

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *