Spolar

EMC-filter & EDM-filter

Genom att montera EMC-filter & EDM-filter runt matningskablar släpper utrustningen endast fram de frekvenser som behövs. Filter i form ringbandkärnor utförda i lämpligt material effektivt tar hand om oönskade lagerströmmar.

Electric Discharge Machining, EDM

Lagerströmmar eller Electric Discharge Machining (EDM) kostar industrin miljoner varje år i form av reparationer och stilleståndskostnader. Fenomenet uppträder framför allt på större elmotorer i form av störningar och lagerskador. Men att det är EDM som orsakar problemen är ofta inte kristallklart eftersom fenomenet är ett rätt så okänt begrepp.

Fenomenet uppträder framför allt på större elmotorer. Orsaken är att moderna frekvensomriktare har en väldigt hög switchfrekvens vilket inte bara ger en ren sinusvåg utan många kortvariga spänningsspikar. Dessa spikar har så hög energi att de slår igenom motorns lager och orsakar varje gång en krater i lagerbanan. Till slut är dessa kratrar så många att de ger vibrationer i lagren som måste bytas ut. Detta kan ske redan efter några månaders drift.

Electromagnetic Compatibility, EMC

Ett EMC-problem (Electromagnetic Compatibility) inträffar när en elektronisk utrustning eller ett elektromagnetiskt system negativt påverkar driften av ett annat system. Störningarna kan antingen vara ledningsbundna (150 KHz till 30 MHz) eller luftburna (30 MHz till 300 MHz). Ett exempel kan vara genombrott av de höga fältstyrkor som produceras av en närliggande radiosändare.

EMC-problem beror inte alltid på brister i sändaren, och kräver därför inte nödvändigtvis förbättringar i utformningen av t.ex. radio sändare, som att minska dess utstrålade övertoner. Det kan även vara att immuniteten för den berörda utrustningen är dålig på grund av otillräcklig avskärmning eller otillräcklig filtreringen av känsliga ingångar. EMC-problem kan ha en rad effekter på utrustning, och det finns olika sätt att minska eller eliminera dem i praktiken.

EMC-filter finner man generellt sett i all elektronisk utrustning som kan avge radiovågor eller är ansluten till nätet. T.ex. radiosändare, datorer och vindkraftanläggningar. Utförandet kan variera från den enklaste formen som den lilla kärnan som sitter på kabeln till TV:n, till mer avancerade former som trestegs filter med kondensatorer och drosslar i en skärmad kapsling för medicinska applikationer.

Ett EMC-filter ska kunna dämpa både inkommande och utgående störningar. Olika miljöer t.ex. militärt eller medicinskt ställer också olika krav på effektivitet. För att möta dagens krav på EMC för olika produkter, levererar Compotech kapslade nätfilter för enfas- eller trefasutrustningar avsedda för strömstyrkor mellan 0,5 A och 2500 A.

Vi vill gärna vara med redan från idéstadiet

En majoritet av alla produkter vi levererar är anpassade eller specifikt utvecklade efter en specifik tillämpning. Med våra omfattande R&D-möjligheter i ryggen är vi gärna med redan från idéstadiet för att kunna anpassa eller utveckla produkten att optimalt möta dina utmaningar. Läs mer om hur vi skapar värde.

Vill du veta mer om EMC-filter eller EDM-filter? Kontakta oss direkt.

Nanokristallina kärnor som EMC-filter för Electromagnetic Compatibility

EMC-kärnor i nanonkristallint material reducerar elektromagnetiska störningarna till ett minimum. De monteras runt matningskablarna och kärnorna tar därefter effektivt hand om de oönskade lagerströmmarna och släpper endast fram de frekvenser som behövs.

Nanokristallina kärnor som filter mot EDM (Electric Discharge Machining)

En speciell typ av EMC problem uppstår när en frekvensomriktare som driver en större elmotor genererar högfrekventa störningar som kan ge upphov till lagerskador i motorn, Electric Discharge Machining, EDM. På kort tid, ibland endast några månader efter installationen, kan gnistbildning från s.k. lagerströmmar förorsaka ytskador i lagerbanorna. Ringbandkärnor i nanokristallint material gör att man undviker lagerskador genom att fånga upp huvuddelen av spänningsspikarna från frekvensomriktare.

Common mode-drossel

Common mode-drosslar (CMD)

Common mode-drosslar består av två spolar som är lindade på en kärna. De är användbara för att förhindra elektromagnetisk interferens (EMI) och radiofrekvensstörningar (RFI) från kraft-/matarledningar och för att förhindra funktionsstörningar i elektronisk utrustning.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *