Transformator mot blågrön bakgrund

Transformatorer

En transformator är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer. Den vanligaste typen av transformator kan anses bestå av tre delar; primärlindning, sekundärlindning och kärna. En växelström genom primärlindningen ger upphov till ett tidsvarierande magnetiskt fält i kärnan. Kärnan överför det magnetiska fältet till sekundärlindningen i vilken det induceras en spänning. Den enklaste transformatortypen består av en järnkärna och två metalltrådar som är lindade runt kärnan. Vissa konstruktioner har ett flertal lindningar på sekundärsidan.

Compotechs transformatorer är lämpliga för ett flertal olika tillämpningar. Några exempel:

  • Strömtransformatorer med eller utan DC-tolerans med hög prestanda i litet format för energimätare
  • Planartransformatorer med låg bygghöjd för kraftaggregat. I standardsortimentet finns effekter mellan 5 W och 5 KW, men större effekter kan erbjudas på begäran
  • Pulstransformatorer för IGBT moduler. Transformatorerna är baserade på amorfa eller nanokristallina kärnor, vilket betyder att komponenterna kan få en liten storlek och ändå ha en hög isolationsförmåga

Vi samarbetar både med europeiska och asiatiska tillverkare och kan därför leverera standard eller kundanpassat från låg volym till hög volym.

Strömsensor OL hallsensor

Strömtransformator med eller utan DC-tolerans för energimätare

Genom att använda högeffektiva material i kärnan, amorft eller nanokristallint, kan man åstadkomma hög prestanda i ett litet format.

Krafttransformator för strömförsörjning

Lindningen görs runt olika former av kärna, ringkärna, E-kärna eller C-kärna. Beroende på utformning och materialval kan den användas för låga eller höga frekvenser alltså även för switchade aggregat.

Planartransformator

Planartransformator

Denna typ har låg bygghöjd och bättre verkningsgrad i jämförelse med en lindad transformator. Lindningarna återfinns som tryckta krestar på ett kort eller som platta spolar vilka ligger mellan två kärnhalvor. I vårt standardsortiment finns effekter mellan 5 W och 5 KW, men större effekter kan erbjudas på begäran. Användes för höga frekvenser.

Pulstransformator

Pulstransformatorer

Pulstransformatorer används för att registrera högfrekventa strömpulser i applikationer med switchad strömförsörjning. Typiska driftfrekvenser är ca. 20-300 kHz. Ska med en hög säkerhetsnivå och låga förluster kunna styra de stora effekter som används i IGBT moduler. Transformatorerna är vanligen baserade på amorfa eller nanokristallina kärnor, vilket betyder att komponenterna kan få en liten storlek och ändå ha en hög isolationsförmåga.

PLC-transformator

PLC- (Power Line Communication) transformator

Används vid kommunikationsanslutningar som isolation mellan utrustningen och nätet. Viktiga parametrar är litet format, hög isolation, låga förluster och låg distorsion.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *