Kompass

Vi stöttar dig i ditt val av permanentmagnet

En magnet är en kropp som ger upphov till ett magnetfält. Man skiljer på permanentmagneter, som ger ett konstant magnetfält, och elektromagneter, som bara ger ifrån sig ett fält när de utsätts för en elektrisk ström.

Det finns ett antal olika permanentmagnetmaterial där Neodym- och Samarium Kobolt-magneter är de två med högst magnetprestanda. Ferritmagneter och AlNiCo är två andra typer som används i stor omfattning idag, speciellt ferritmagneter.

Alla dessa magnettyper kan också levereras i plastbundet utförande där magnetkraften blir lägre men andra viktiga egenskaper såsom snävare toleranser och bättre anpassning tillkommer. Kort sagt; det finns en magnettyp för varje applikation.

Magneter lämpar sig för tillämpningar där man behöver ett konstant magnetflöde utan att tillföra energi utifrån. I applikationer som generatorer och motorer är detta en stor fördel. Sensorer i bilar är ett annat stort användningsområde där magneten alstrar ett magnetflöde oberoende av smuts och andra störningar i en hård miljö.

Vi jobbar idag mest med neodym-, ferrit- och samariumkoboltmagneter men kan också ta fram lösningar med AlNiCo- och plastbundna magneter.

Vi vill gärna vara med redan från idéstadiet

Vi vill helst komma med tidigt i en utvecklingsfas då det är viktigt att använda rätt magnetmaterial för rätt användningsområde.

Känn till begreppen

Lär dig tolka ett datablad för en permanentmagnet. I vårt white paper förklarar vi begrepp som hystereskurvor, koercivitet, permeabilitet och många fler.

Halbach Array

I den här filmen får du veta vad Halbach Array är och hur de fungerar. Det är Per Rundbom, magnetspecialist och motorspecialisten Fredrik Ståhl som går igenom vad Halbach-konfigurationer är, vad de kan användas till och vilka fördelar och nackdelar de ger.

Magneter

Sintrad anisotrop ringmagnet (neodym) nyhet 2020

Den här typen av NdFeB kännetecknas av ett betydligt högre magnetiskt flöde som kan vara upp till 100% högre jämfört med traditionella neodymmagneter. Den höga flödestätheten gör att en motor med sintrad anisotropic ringmagnet kan ha en ickemetallisk rotor av kolfiber utan att magnetprestandan påverkas. En NdFeB-ring innebär att man endast hanterar en enda magnet i ett stycke när den används som i en motor.

Magneter

Radiellt orienterad ringmagnet (neodym)

Den här relativt nya typen av NdFeB kännetecknas av att den har en förorienterad radiell riktning. Det innebär att man lägger på och styr magnetfältet i efterhand gällande både antalet poler och positioner. Det här gör att man kan ändra magnetiseringen och pröva sig fram under utvecklingen av en motor som skall vara så effektiv som möjligt. Hos en radiellt orienterad ring kan man även göra scewed, eller böjd magnetisering vilket leder till en helt coggingfri motor. En NdFeB-ring innebär att man endast hanterar en enda magnet i ett stycke när den används i en motor.

Magneter

Neodymmagneter

Neodymmagneter kännetecknas av hög fältstyrka men lägre temperatur- och korrosionbeständighet, vilket innebär att man kan behöva ytbehandla magneten för att undvika korrosion. Här kan vi hjälpa till att välja rätt kvalitet för rätt användning och med rätt ytbehandling. Neodymmagneten är den magnetkvalitet som ökar mest i användning idag.

Neodymmagneter består inte av rent neodym, utan är en sintrad pulverblandning av neodym, järn och bor (NdFeB).

Magneter

Samariumkoboltmagneter

En magnettyp som kännetecknas av hög fältstyrka och temperaturbeständighet kombinerat med relativt bra korrosionsbeständighet. Dessa egenskaper innebär att samariumkoboltmagneter lämpar sig t.ex. i motorer.

Magneter

Ferritmagneter

Kostnadseffektiva magneter med låg fältstyrka, men mycket bra korrosionsegenskaper och relativt bra temperaturbeständighet. Detta material kan användas där man har utrymme och vill ha en kostnadseffektiv lösning.

Magneter

Plastbundna magneter

Plastbundna magneter kan levereras både i formpressat och formsprutat utförande. Alla tillgängliga material, Neodym, Samarium Kobolt och Ferrit, finns som plastmagneter, men med något lägre magnetprestanda. Fördelen är att man kan få bättre toleranser och en mer flexibel magnetisering.

Magnet

Permanentmagnetsystem

I nästan alla fall kommer en magnet kombineras med järn för att öka prestandan. Vi kallar detta för ett magnetsystem och vi kan tillhandahålla både magnetrotorer, magnetkopplingar och magnetiska hållsystem med tillhörande magnetberäkningskonsultation.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *