Kompass

Vi hjälper dig hitta det magnetiska material som passar din tillämpning

Grundämnena järn, nickel och kobolt har alla den gemensamma nämnaren att de skapar ett magnetiskt flöde vid en pålagd ström. Detta fenomen kallas ferromagnetism.

Magnetiska material, även kallat mjukmagnetiska material, kännetecknas av att de magnetiska egenskaperna är definierade och tydliga. Egenskaper som mättnadsvärde, koercivitet och permeabilitet är alla viktiga egenskaper i magnetiska material. Du kan påverka och förbättra dessa magnetiska egenskaper genom en efterföljande värmebehandling och speciellt öka materialens permeabilitet och minska dess koercivitet, det vill säga göra materialet mer lättmagnetiserat.

Utvecklingen av magnetmaterial har tagit stora kliv de senaste åren, både gällande kristallina material men även introduktionen av amorfa och nu även nanokristallina material. Det har lett till både storleksreduktion och kostnadsreduktion av komponenter.

Idag är avancerade magnetiska specialmaterial ofta huvudkomponent i många elektriska och elektroniska produkter. Ett stort användningsområde för magnetiska material är magnetkärnor, stöldlarm i affärer samt mjukmagnetiska detaljer för motorer till armbandsur.

Halbach array

I den här filmen får du veta vad Halbach Array är och hur de fungerar. Det är Per Rundbom, magnetspecialist och motorspecialisten Fredrik Ståhl som går igenom vad Halbach-konfigurationer är, vad de kan användas till och vilka fördelar och nackdelar de ger.

Magneter

Nickeljärn, NiFe

Nickeljärn uppvisar en kristallin kristallstruktur med möjlighet till flexibel form på hystereskurva med efterföljande värmebehandling. Nickelhalterna ligger mellan 36-80 % och högt mättnadsvärde och lägre permeabilitet för lägre Nickelhalter och lägre mättnadsvärde med hög permeabilitet för högre Nickelhalter. Levereras som plåt, band eller stång.

Magneter

Koboltjärn, CoFe

Koboltjärn är det kristallina mjukmagnetiska material som uppvisar det högsta mättnadsvärdet – upp till 2,35 T – men permeabiliteten är lägre och koerciviteten högre på koboltjärn. Levereras som plåt, stång eller band.

Järnmalm

Järn, Fe

Rent järn uppvisar ganska höga mättnadsvärden, 2,1 T, med bra magnetiska egenskaper i förhållande till sitt pris.

Magneter

Amorfa material

Amorfa material tillverkas genom snabbstelningsteknik som genererar stelningshastigheter på över 1 miljon grader per sekund. Tjockleken ligger på cirka 20 µm och bredden blir upp till 60 mm. Amorfa material kännetecknas av hög permeabilitet och ett mättnadsvärde runt 0,7 T.

Magneter

Nanokristallina material

Nanokristallina material tillverkas genom snabbstelningsteknik som genererar stelningshastigheter över 1 miljon grader per sekund. Materialet är amorft initialt men efterföljande värmebehandlingar vid 500-600 °C ger en kristallin struktur med kornstorlekar på 10 nanometer. Nanokristallint material kännetecknas av relativt hög permeabilitet samt ett högt mättnadsvärde, cirka 1,2 T.

Magnet

Mjukmagnetiska detaljer

Oftast används de magnetiska materialen inte i sin leveransform, utan man tar fram detaljer utifrån utgångsmaterialet. Av alla ovan beskrivna magnetiska material kan vi leverera olika typer av bearbetade komponenter. Svarvade, stansade, laminerade  och djupdragna med efterföljande magnetisk slutglödgning för att erhålla bästa magnetiska prestanda .Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *