Inomhusmiljö

Sensorer som känner av temperatur och fukt

Med teknikens hjälp kan vi ibland minska skaderisken när något oplanerat händer. Sensorer är en viktig del av tekniken och används exempelvis för att upptäcka fukt, vatten och temperaturavvikelser. De kan byggas in i larm eller direkt i applikationen, beroende på vilken produkt det handlar om och vilken typ av handling som ska utlösas. Handlingen kan vara automatisk avstängning, utlösa larm eller en kombination av olika åtgärder.

Beroende på vilken typ av sensor som används, kan man ofta minska eller helt enkelt undvika skador. Skador som i sin tur kanske skulle förbli oupptäckta under en tid och riskera bli väldigt kostsamma att åtgärda eller kanske till och med vara farliga.

Bimetall termostater och hermetiska termosäkringar

Att upptäcka brand eller för hög värme i tid, är helt avgörande för hur stor skadan ska hinna bli. Ofta är tiden för larmet helt avgörande om släckningsinsatsen alls skall lyckas och val av detektor måste därför göras med stor omsorg.

I andra fall undviker man helt enkelt brandrisken genom att applikationen stängs av om ett visst förvalt temperaturområde överskrids.

Fuktsensorer används för att begränsa fukt- och vattenskador och används alltmer i såväl privatbostäder som i offentliga byggnader. Många vattenanslutningar är dessutom svåra att inspektera över tid eftersom de är dolda bakom olika typer av utrustning.

Tolerans

Sensorn måste ha rätt känslighet och toleransen kan ha avgörande betydelse för den slutgiltiga applikationen och hur den upplevs. Detektionen måste vara säker samtidigt som falsklarm eller onödig avstängning ska undvikas.

Vi kliver gärna in på ett tidigt stadium i ditt projekt där vi tillsammans tar fram en sensor som har rätt material och känslighet för att klara uppgiften i din applikation.

Fuktsensorer

Fuktsensorer ingår i bland annat vattenlarm. De består av ett non-wowen-material som absorberar fukt och vatten mycket snabbt. I sensorn finns två metalltrådar som detekterar fukten genom att de får kontakt med varandra, de skickar då ut en signal till en givare.

Fuktsensorer används i såväl privatbostäder och offentliga byggnader i närheten av vatten som exempelvis i kök.

 

Bimetalltermostater

Termostater av bimetall har ett element som är termiskt skilt från de spänningsförande delarna och fungerar enligt snap-action-principen med ett till- eller frånläge. De finns med automatisk eller manuell reset-funktion och är en prisvärd lösning och mycket driftsäker tack vare den enkla funktionen.

Termosäkringar

Hermetiska termosäkringar

De hermetiska termosäkringarna är av engångstyp. Säkringen består av två motverkande spiraltrådar av metall med en given smälttemperatur. Vid en specificerad omgivningstemperatur smälter värmekroppen samman vilket leder till att kontakten bryts och energitillgången stryps. De hermetiska termosäkringarna är mycket driftssäkra och lätta att byta.

Temperatursensor

Temperatursensorer

Kompletta tempsensorer för inomhusbruk eller för utomhusbruk. Vi utvecklar denna typ av sensorer efter dina behov och har erfarenhet även av tuffa miljöer och krävande temperaturområden.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *