Utfallande rymd

Vi ger dig mer värde

"Added Value", "mervärdesförsäljning" och "värdeskapande leverantör" är slitna uttryck som i stor utsträckning har vattnats ur. På Compotech har vi en annan filosofi: vi vill vara kristallklara med vad vi menar när vi pratar om mervärde. För att göra detta tydligt har vi definierat sex områden eller moment där vi tillför mer värde till ditt projekt.

Teknisk kompetens

Till våra viktigaste egenskaper hör teknisk kompetens och lång erfarenhet inom de produktområden vi arbetar med, men också unik erfarenhet av att kombinera dessa produktgrupper inom ramen för samma projekt. Exempelvis har våra tekniska säljare och applikationsingenjörer på motoravdelningen omkring 70 års samlad erfarenhet av att välja rätt teknologi för din applikation, av att dimensionera motor efter last och driftfall, av att kombinera rätt motortyp med rätt växeltyp och av att välja rätt digitala motorstyrning för att uppnå effektiva resultat. Men vi stannar inte där: Våra medarbetare utbildas i affärsmannaskap, nya teknologier, ny mjukvara, nya produkter eller nya applikationer, antingen i egen regi, hos någon av våra branschledande, tillverkande partners eller på något annat utbildningsinstitut. Motoravdelningen är inte unik på detta sätt; hela vårt erfarna team som arbetar med sensorer, magnetism, HMI eller elektronikkomponenter arbetar kontinuerligt för att öka sin kunskap om produkter, teknologier och applikationer – och vi delar gärna med oss! Kort sagt, vi kan våra respektive produktområden utan och innan för att du ska slippa och i stället kan koncentrera dig på dina utmaningar.

Modifierad standard

70 procent. Så stor andel av alla produkter vi levererar är anpassade efter våra kunders specifika tillämpningar. Ofta duger inte en standardprodukt att använda, helt enkelt. Det kan handla om att ha en anpassad kabellängd, en speciell symbol på en tryckknapp, ett speciellt encoderinterface i en motorstyrning eller en bearbetad motoraxel. Tack vare erfarna applikationsingenjörer och ett nätverk av tillverkare och underleverantörer kan vi ofta, tillsammans med vår kund, ta fram och leverera produkter som är anpassade för applikationerna, i stället för att behöva anpassa applikationerna efter produkterna. Det ger våra produkter mer värde.

Skräddarsydd komponent

Det händer att anpassade standardkomponenter inte heller håller måttet, även om vi försöker anpassa ett kablage, en axel eller en monteringsfläns. Då måste vi i stället kundanpassa hela produkten efter applikationen. Ofta handlar det om att hitta rätt tillverkande partner utifrån applikationens behov. Ska slutprodukten tillverkas i plast eller metall? Vilken plast? Hur kan vi optimera produktionsprocessen genom små förändringar i komponenterna? I vilket land och hos vilken tillverkare ska vi förlägga produktionen? De här frågorna och många fler, arbetar våra säljare, applikationsingenjörer och inköpare med dagligen, för att skapa unika produkter åt våra kunder.

Subsystem eller komplett produkt

En del applikationer kräver så avancerade subsystem att de tar fokus från kundens kärnkompetens, för att man ska ha en chans att lyckas med utvecklingen. Men genom att låta oss stå för en större del av konstruktionen frigör våra kunder mer tid att ägna åt sin kärnverksamhet, oavsett om det gäller att analysera läkemedel, att omvandla infraröd strålning till överskådlig och hanterbar information eller att effektivt hantera gods. Vi har stor erfarenhet av liknande projekt, till exempel har vi tagit fram en fuktvakt åt Tollco och en stryktålig joystick åt DeLaval. På så vis gör vi slutresultatet mer värt än dess ingående komponenter tillsammans.

Smart logistik

Hur bra produkter du än har gör de ingen nytta fast på ett containerfartyg på Stilla Havet, när kundens produktionslina har behov av komponenter. I dagens globala ekonomi med hela världen som handelsplats krävs smarta logistiska lösningar och erfarenhet av vilka speditörer, transportsätt och lagerhållningslösningar som ger bäst balans mellan ekonomi och leveranssäkerhet, samtidigt som miljöbelastningen hålls på lägsta möjliga nivå. För att maximera vårt logistikerbjudande har vi ett effektivt höglager i världsklass, förlagt i Solna. Här kan vi sampacka våra kunders produkter efter kit, applicera Kanban för att kunna leverera i exakt rätt tid, hålla säkerhetslager eller packa i lådor efter kundens önskemål och med kundens artikelnummer på förpackningen. Smart logistik som tillför mer värde!

Kvalitetssäkrade tillverkare

Att tillverka i exempelvis Asien är ingen självklarhet om man saknar erfarenhet och resurser. Språkförbistringar, olika syn på reklamationer och oklara arbetsmiljöförhållanden är bara ett fåtal av hundratals aspekter att ha i åtanke när du väljer tillverkare. Vi arbetar för att hålla en personlig relation med våra tillverkande partners och träffar regelbundet våra tillverkare i Europa, Nordamerika och Asien för att ingenting ska falla mellan stolarna och för att vi ska ha en god förståelse av deras unika utmaningar och förutsättningar. För att säkerställa att våra tillverkande partners uppfyller våra krav på kvalitet, spårbarhet, acceptabla arbetsförhållanden och miljö följer vi ett strikt protokoll. I Asien har vi dessutom ett dedikerat team som arbetar både från Stockholm och på plats i Kina.

Tillverkarens val

Tack vare dessa egenskaper har de tillverkare vi samarbetar med valt oss som deras försäljningsorganisation gentemot svenska och/eller nordiska företag. Det ser vi som ett erkännande av vår kompetens och nytta.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *