Vindkraftverk

Värdeskapande teknikhandel

Compotech är ett bolag inom Addtech, en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Koncernen har cirka 3 700 med­arbetare, en års­omsättning på mer än 14 miljarder SEK och försäljning till ett 20-tal länder.

Storskaligt småföretagande

Addtech består av ett hundratal rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknads­ledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka.

Samarbete

Försäljning och handel med standardprodukter är basen i verksamheten men hög teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och förståelse för kundernas verksamheter leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter, lösningar och tjänster. Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Vill du veta mer?

Vill du läsa mer om Addtech, vår affärsmodell, organisation, historik och våra mål? Besök Addtechs egen webbplats för djupare information om verksamheten.

Besök Addtechs webbplats


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *