Skog utfallande

Hållbarhet genom hela värdekedjan

Hos oss är hållbarhet en del av det vi gör varje dag. Vi hjälper våra kunder att välja smartare tekniska lösningar som är bättre för planeten, samtidigt som vi samarbetar med våra partners längs värdekedjan för att göra en positiv skillnad. Vårt mål är att leverera värde inte bara till våra kunder och leverantörer, men också till ägarna och samhället i stort.

Med FN:s Globala mål som vår riktlinje har vi genomfört en grundlig väsentlighetsanalys. Genom denna analys har vi identifierat de mest prioriterade områdena för hållbarhet och satt upp konkreta och mätbara mål att arbeta mot.

 

Hållbara affärer

Genom att erbjuda tekniklösningar som bidrar till våra kunders omställning och utveckling vill vi skapa hållbara affärer. Andelen av omsättning som stödjer utvecklingen mot FN:s globala mål.

Hållbar organisation

Genom en jämställd och klimatsmart verksamhet vill vi skapa en attraktiv och hållbar organisation.

Hållbar leverantörskedja

Genom strukturerade leverantörsuppföljningar vill vi främja goda arbetsvillkor och ansvarsfull produktion för en hållbar leverantörskedja.

EcoVadis Silver understryker vårt fortsatta engagemang för hållbarhetsfrågor och ansvarsfullt företagande

Vi har åter tilldelats silver i EcoVadis årliga internationella rankning. Utmärkelsen placerar Compotech bland de 15% bästa globala företagen inom CSR och ger en omfattande analys av våra CSR-prestationer. Denna upprepade framgång är ett kvitto på vår dedikation till ansvarsfullt affärsbeteende och ett erkännande av våra insatser.

EcoVadis bedömningsprocess omfattar 21 kriterier inom miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköpsprocesser och ger en omfattande analys av Compotechs CSR-prestationer.

EcoVadis ranking är ett kvitto på vårt åtagande att prioritera hållbarhet och etiskt företagande. Silvermedaljen inspirerar oss att upprätthålla och förbättra vår position.

Här kan du läsa mer om EcoVadis och hur poängsättningen fungerar.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *