Utfallande mönsterkort

Touchpaneler

Touchpaneler eller pekpaneler kombineras med bildskärmar för att skapa pekskärmar. Tidigare var resistiva paneler vanligast, men på senare år har kapacitiva touchpaneler vunnit mycket mark. De resistiva panelerna bygger på två parallella lager som åtskiljs av ett luftgap. När användaren trycker på det yttre lagret kommer det i kontakt med det inre lagret och därmed kan man registrera var användaren trycker.
De kapacitiva touchpanelerna bygger på att ledande material påverkar kapacitansen på sensorytan. Exempelvis ett finger är i viss mån ledande och påverkar därför kapacitansen så att man kan registrera var på ytan fingret befinner sig. Kapacitiva paneler har ofta lägre upplösning än resistiva, men har andra fördelar, som exempelvis s.k. multi-touch, dvs. förmågan att registrera flera beröringspunkter samtidigt.

Touchpaneler används med fördel när interaktiva produkter skall tas fram. Vi erbjuder dessutom styr- och drivelektronik till olika typer av touchpaneler, displayer och tryckknappar.

Touchscreen display

Projicerande kapacitiv touch

En variant av kapacitiv touch där pekskärmen består av en glasskiva som belagts med rader och kolumner av ett ledande material i flera lager. När ett ledande föremål som till exempel ett finger närmar sig eller nuddar vid glasskivan kan man registrera en förändring i kapacitans vid denna punkt och därmed kontrollera var användaren trycker. Denna kapacitiva touch stöder även flera samtidiga nedtryckningar. Tekniken är mer robust än resistiv touch då den har en glasskiva som skyddar mot smuts och repor. Används handskar bör de vara tunna för att pekskärmen skall fungera väl. Nackdelen med kapacitiv touch är att en komplicerad avkodning krävs och att fukt kan störa systemet.

Resistiv touch

Resistiv touch

Den stora fördelen med resistiva pekskärmar är den enkla funktionen, en mekanisk sammantryckning av en plastfilm mot en glasskiva som båda har ytskikt av ledande material som kommer i kontakt, och genom spänningsdelning beräknas positionen på nedtryckningen. Det går att använda alla önskvärda föremål för att generera kontakt med denna teknologi.

4-trådig touch

Resistiva touchpaneler baserade på 4-tråd är den mest ekonomiska tekniken och frekvent förekommande vid val av pekskärm.

5-trådig touch, prisvärd och tålig resistiv touch med hög prestanda

Resistiva touchpaneler med extra hög prestanda och tålighet som tillbehör till TFT och LCD som är utsatta för repor och tryck. Dessa 5-trådiga touchpaneler klarar att kokas i vatten utan att prestanda påverkas. Temperaturintervallet i drift är från –30 till +85 °C och från –40 till +85 °C i lagring vilket kan jämföras med normala 4-trådiga touchpaneler som endast klarar drift ner till –20 °C. Den extra tåligheten gör dem i vissa fall även till ett intressant alternativ till de mycket stryktåliga kapacitiva touchpanelerna som är mer komplicerade att driva och har ett jämförelsevis högre pris.
Ytterligare val är att de 5-trådiga resistiva touchpanelerna finns i versioner med tunt mikroglas på 0.1-0.2 mm tjocklek som ger en tåligare mer lättrengörlig yta.

SAW

SAW står för Surface Acoustic Wave och bygger på principen att en stående våg i ultraljudsspektrat passerar över panelen. Då panelen berörs absorberas en del av ultraljudsvågen och genom detta kan man registrera var pekpanelen har berörts.

IR

Infraröd touch bygger på att man registrerar var ljusstrålar bryts för att detektera var pekskärmen berörs. De har fördelen att de fungerar med exempelvis handskar och lämpar sig därför exempelvis i utomhusmiljöer.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *