Spolar

Drosslar

En drossel är en spole av isolerad tråd, ofta lindad runt en magnetisk kärna, som används som en passiv induktor som blockerar högfrekvent växelström (AC) i en elektrisk krets men släpper fram signaler med lägre frekvens och likström genom att ha en impedans som till största delen bestäms av reaktans, som är proportionell till frekvensen.

Det är en funktionell beteckning; samma induktor kallas ofta ”drossel” om den används för att blockera höga frekvenser, men ”spole” eller ”induktor” om den utgör del av en avstämd krets.

Typiska användningsområden för drosslar är som induktiva komponenter i frekvensfilter. Drosslar används för avstörning eller begränsning av radiostörningar. Den klump som sitter på till exempel kablar till bildskärmar är en enkel drossel. Drosslar används också för begränsning av strömmen i lysrör. Utan en reaktor eller annan strömbegränsare skulle lysröret snabbt gå sönder

Våra drosslar är baserade på olika typer av kärnmaterial: nanokristallint, amorft, ferrit eller järnpulver. Vårt sortiment sträcker sig från de minsta chipinduktanserna och RFID-spolarna till stora luftlindade spolar för strömstyrkor upp till 1.000 A.
• Common Mode-drosslar
• Glättningsdrosslar
• Chipinduktanser

Common mode-drossel

Common mode-drosslar (CMD)

Common mode-drosslar består av två spolar som är lindade på en kärna. De är användbara för att förhindra elektromagnetisk interferens (EMI) och radiofrekvensstörningar (RFI) från kraft-/matarledningar och för att förhindra funktionsstörningar i elektronisk utrustning.

Fuktsensor

Chipinduktanser

Chipinduktanser förhindrar EMI-störningar mellan elektriska kretsar. De har hög tillförlitlighet och ett högt Q-värde. Chipinduktanser har mängder av användningsområden exempelvis handsfree, datakommunikation, datorapplikationer, skrivare, monitorer, spelmaskiner, digitalkameror, videokameror, bilelektronik samt låg-EMI-applikationer.

Fuktsensor

Glättningsdrosslar

Glättningsdrosslar används främst för att minska rippelspänningen på likströmssidan, tillsammans med en kondensator, i ett LC-filter. I en DC-motor skyddar glättningsdrosseln kolen från strömrusning och gnistbildning.

Konstruktion och utveckling av en glättningsdrossel kräver följande information:

  • Ström
  • Induktans
  • Strömripplets amplitud


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *