Spolar

Voice coil

En voice coil eller talspole är en elektromekanisk aktuator eller motor av samma typ som används i en högtalare, där den har till uppgift att vibrera högtalarmembranet. De voice coils vi arbetar med används dock i helt andra tillämpningar. En voice coil består av en kopparspole lindad på en bobin som rörs sig axiellt i ett hus av mjukmagnetiskt material, oftast en järnkärna, med permanentmagneter. Detta ger en enkel och robust konstruktion som medger stor linearitet (kraften är proportionell mot strömmen genom spolen) och glappfri rörelse. En spänning över motorterminalerna ger en förflyttning i ena riktningen och när polariteten vänds rör sig motorn i motsatt riktning. Våra voice coils levereras i storlekar från några få millimeter i diameter upp till omkring 10 cm och flera hundra Newton i kraft.

Motorns linjära konstruktion gör att det inte går att växla den som med en traditionell, roterande motor, och därför går det inte på mekanisk väg att öka kraften. Motortypen används i en mängd olika tillämpningar, ofta inom medicinteknik, och naturligtvis även i högtalare, vilket har gett namnet voice coil. I vissa tillämpningar där exakt posiotionering krävs, kombineras en voice coil med någon typ av positionsåterkoppling. Ofta består dessa av hallsensorer eller optiska encodrar baserade på tejpskala. Med rätt återkoppling kan en precisionstillverkad voice coil nå en positioneringsnoggrannhet på under 1 µm.

Kombinerat med en kraftfull motorstyrning kan en voice coil åstadkomma imponerande prestanda avseende acceleration, hastighet och precision i servotillämpningar som kräver korta cykeltider eller mycket exakta rörelser.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *