Kärnor

Kärnor

Kärnor är ett samlingsnamn för magnetiska material i ringform eller annan form som lämpar sig för lindning med ledande tråd. De kan vara uppbyggda av homogena material eller laminerade i tunna lager. Med kärnan som bas kan en induktor eller en transformator tillverkas.

Legeringar med en speciell kombination av hög permeabilitet samt låga förluster är basen i vår palett av kärnor.

Vi har även kompletta set av kärnor för att förebygga lagerskador i elmotorer drivna av frekvensomriktare. Så kallad EDM (Electric Discharge Machining).

Användningsområden för kärnor är bl.a.

  • EMC Filter
  • Strömförsörjning
  • Omvandlare för solceller
  • UPS
  • Svetsaggregat
  • Vindkraftverk
  • Frekvensomriktare

Vid konstruktion av Common Mode Drosslar (CMC) för EMC filter kan man nå stora fördelar vid användning av nanokristallina material. På grund av den höga permeabiliteten kan man minska storleken på den färdiga komponenten avsevärt jämfört med en drossel baserad på ferritmaterial.

Amorfa kärnor

Kärnor som är baserade på amorft material kännetecknas av hög permeabilitet. Amorfa kärnor är starka och har goda egenskaper vad gäller motståndskraft mot utmattning.

Vi kan leverera kärnor epoxybelagda eller i tråg, med dimensioner från några mm i diameter till stora dimensioner

Nanokristallina kärnor

Nanokristallina kärnor har av relativt hög permeabilitet samt ett högt mättnadsvärde på c:a 1,2 T.

Nanokristallint material är väldigt sprött och kärnorna måste levereras i tråg eller epoxybelagda.

Järnpulver

Järnpulverkärnor tillhör den grupp som har låg permeabilitet. Dessa kärnor har högt mättnadsvärde och det gör dem speciellt användbara där hög stabilitet står i förgrunden.

Ferritkärnor

Ferritmaterialet är en blandning av järn-, magnesium-, mangan, kobolt-, nickel- och zink-oxider. Kärnorna passar för högfrekvenstillämpningar, i spolar, drosslar och transformatorer etc.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *