Kärnor

Kärnor

Kärnor är ett samlingsnamn för magnetiska material i ringform eller annan form som lämpar sig för lindning med ledande tråd. De kan vara uppbyggda av homogena material eller laminerade i tunna lager. Med kärnan som bas kan en induktor eller en transformator tillverkas. Legeringar med en speciell kombination av hög permeabilitet samt låga förluster är basen i vår palett av kärnor.

Nonokristallina material

Vid konstruktion av Common Mode Drosslar (CMC) för EMC filter kan man nå stora fördelar vid användning av nanokristallina material. Det är den höga permeabiliteten hos nanokristallina material kan man minska storleken på den färdiga komponenten avsevärt jämfört med en drossel baserad på ferritmaterial.

Användningsområden för kärnor är bland annat EMC filter, strömförsörjning, omvandlare för solceller, UPS, svetsaggregat, vindkraftverk och frekvensomriktare. Vi har även kompletta set av kärnor för att förebygga lagerskador i elmotorer drivna av frekvensomriktare. Så kallad EDM (Electric Discharge Machining).

Vi vill gärna vara med redan från idéstadiet

En majoritet av alla produkter vi levererar är anpassade eller specifikt utvecklade efter en specifik tillämpning. Med våra omfattande R&D-möjligheter i ryggen är vi gärna med redan från idéstadiet för att kunna anpassa eller utveckla produkten att optimalt möta dina utmaningar. Läs mer om hur vi skapar värde.

Vill du veta mer om kärnor? Kontakta oss direkt.

Amorfa kärnor

Kärnor som är baserade på amorft material kännetecknas av hög permeabilitet. Amorfa kärnor är starka och har goda egenskaper vad gäller motståndskraft mot utmattning.

Vi kan leverera kärnor epoxybelagda eller i tråg, med dimensioner från några mm i diameter till stora dimensioner.

Nanokristallina kärnor

Nanokristallina kärnor har av relativt hög permeabilitet samt ett högt mättnadsvärde på c:a 1,2 T.

Nanokristallint material är väldigt sprött och kärnorna måste levereras i tråg eller epoxybelagda.

Järnpulver

Järnpulverkärnor tillhör den grupp som har låg permeabilitet. Dessa kärnor har högt mättnadsvärde och det gör dem speciellt användbara där hög stabilitet står i förgrunden.

Ferritkärnor

Ferritmaterialet är en blandning av järn-, magnesium-, mangan, kobolt-, nickel- och zink-oxider. Kärnorna passar för högfrekvenstillämpningar, i spolar, drosslar och transformatorer etc.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *