Verksamhetspolicy

Vårt dagliga arbete består av många komponenter, varav ett flertal anses centrala och helt integrerade i vår verksamhet. Nedan har vi sammanställt de principer som är en del av vår verksamhetspolicy.

Gällande lagkrav och andra intressentkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Kvalitet

 • Engagemang
  Vi är lyhörda för våra kunders förväntningar och krav.
 • Innovation
  Vi skapar innovativa och konkurrenskraftiga tekniska lösningar.
 • Kompetens
  Vi utvecklar och förmedlar kontinuerligt våra styrkor och vår kompetens.
 • Kundnöjdhet
  Vi levererar rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.
 • Förbättring
  Vi arbetar med ständiga förbättringar.
ISO 9001:2015-certifikat

Miljö

 • Miljöpåverkan
  Vi arbetar aktivt med material- och komponentval för att minska produkternas negativa miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vi arbetar aktivt med att i första hand välja transportsätt som har en mindre negativ miljöpåverkan.
 • Engagemang
  Vi uppmuntrar våra anställda och leverantörer att minimera vår miljöpåverkan.
 • Förbättringar
  Vi arbetar med ständiga förbättringar och med att minimera eventuella utsläpp och föroreningar.
ISO 14001:2015-certifikat

Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljön präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog.
 • Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador på grund av brister i arbetsmiljön.
 • Varje medarbetare tar personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
 • Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *