Utfallande mönsterkort

Strömmätning

I många applikationer är det mycket viktigt att kunna registrera strömmen i en ledare. Antingen för att övervaka, styra eller mäta förbrukning. Flera olika tekniker finns idag att tillgå, alla med både fördelar och nackdelar beroende på i vilken applikation de ska användas.

Compotech erbjuder strömsensorer i ett brett spann från 6 A upp till 2500 A. Vi har också strömtransformatorer både för industriella tillämpningar och för energimätare avsedda för hushåll.

Vi vill gärna vara med redan från idéstadiet

En majoritet av alla produkter vi levererar är anpassade eller specifikt utvecklade efter en specifik tillämpning. Med våra omfattande R&D-möjligheter i ryggen är vi gärna med redan från idéstadiet för att kunna anpassa eller utveckla produkten att optimalt möta dina utmaningar. Läs mer om hur vi skapar värde.

Strömsensor CL med hallsensorer

Strömsensor, open-loop med hallelement

Primärledaren är omsluten av en kärna vilken har ett luftgap. I luftgapet är ett hallelement placerat. När primärströmmen driver magnetflödet i kärnan påverkas hallelementet så att det bildas en mätbar spänning. Spänningssignalen måste därefter processas för avläsning. Mäter både DC och AC upp till 100 kHz.

stromsensor-ol-hall-558

Strömsensor, closed-loop med hallelement

Lika ovanstående men istället för att mäta utspänningen från hallelementet låter man spänningen styra en kompensationslindning på kärnan som ska balansera magnetfältet till 0. Storleken på kompensationsströmmen blir då proportionell mot primärströmmen. Closed loop tekniken ger högre noggrannhet än open loop.

stromsensor-closed-loop-mjukmagnetisk-prob-558

Strömsensor, closed-loop med mjukmagnetisk prob

Samma princip som halleffektsensor men istället för ett hallelement används en prob (en liten bit amorft material omsluten av en spole) placerat i kärnans luftgap. Skillnaden i resultat blir högre noggrannhet, lägre temperaturdrift och lägre offsetström.

Strömsensor OL hallsensor

Strömtransformator

Primärledaren är omsluten av en kärna vilken är lindad med sekundärkretsens tråd. Sekundärströmmen är proportionell mot primärströmmen dividerat med antal lindningsvarv. T.ex. 1/2000. Mäter endast AC. Vissa strömtransformatorer för energimätare är också toleranta mot DC till en angiven nivå. Hög noggrannhet och god linjäritet kännetecknar denna lösning.

Fuktsensor

Shunt-motstånd

En enkel lösning där strömmen leds genom ett väl definierat motstånd där det skapas en spänning som är direkt proportionell mot strömmen. Mäter både AC och DC med stor noggrannhet men har nackdelar såsom ingen isolation mellan primär och sekundärkrets samt stor känslighet mot externa magnetfält.

Fuktsensor

Fiberoptik

En optisk fiber som är öppen i ena änden och lindad kring primärledaren. Med hjälp av Faraday-effekten kan man mäta fasförändring i ljuset som påverkas av ett magnetiskt fält. Kan mäta DC på flera hundra kA med hög noggrannhet.

Fuktsensor

Rogowski-spolar

Rogowski-spolar är toroidformade spolar som har fördelen att de har en öppning, vilket medger att man kan haka spolen runt en kabel. Detta gör det enkelt att mäta strömmar i långa kablar eller i kablar som inte kan eller bör kopplas loss för att montera strömsensorn.

Primärledaren är omsluten av en spole som antingen är luftlindad eller är lindad på en icke magnetisk kärna. Den kan alltså vara av flexibel eller fast struktur. Spolen alstrar en spänning som är en funktion av primärströmmen och den gemensamma induktansen för primärledaren/spolen. Integralen av denna spänning är proportionell mot primärströmmen. Mäter AC. En fördel med spolen är att den inte kan gå i mättnad pga. avsaknaden av kärna. En nackdel är känsligheten mot externa magnetfält.

jan-rollstedt

Jan Rollstedt

Projektledare

jan.rollstedt@compotech.se
08-441 58 17


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev