Motorer & Styrningar

Oavsett om det handlar om att ersätta pneumatiska rörelser eller att skapa avancerade robotar, finns en elmotorbaserad rörelselösning för din applikation. Vi antar dina utmaningar och levererar kompletta lösningar baserade på små och medelstora elmotorer.

HMI, Display & Switch

För många användningsområden som sträcker sig från krävande applikationer i svåra miljöer utomhus och till medicinsk utrustning, vidare till enklare lösningar.

Smart Belysning

Världsledande företaget Hytroniks förlängda arm – Hytronik Nordic är en betydande del av vår egen satsning. Energibesparande, intelligenta ljusstyrningslösningar och utveckling av delsystem till belysningsarmaturer för alla de miljöer vi dagligen vistas i.

Magnetiskt & Akustik

Våra produkter återfinns i allt från högteknologiska forskningsprojekt till avancerade professionella hörlurar, förnybar energi, medicin och marinteknik. Vi arbetar med allt från mjukmagnetiska halvfabrikat till färdiglindade induktiva komponenter.

Engineering

Oberoende av om uppdraget är att addera mjukvara eller kanske hårdvara som elektronik och mekanik, hjälper vi dig genom hela processen från specifikationer och kravställning till konstruktion av en färdig kvalitetssäkrad produkt – planerad för massproduktion.

System & Kablage

Sourcing & Logistik

CSR, Code of Conduct, kvalitets- och miljösystem

Vi är fokuserade på att producera kvalitet i allt vi gör, från produkter till kommunikation, vår kundservice och våra processer. Som en del i Addtech driver vi ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöfokus och Addtechs publika hållbarhetsredovisning ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.