Skog utfallande

För hållbar utveckling

Vi är alla aktörer och har en viktig roll i arbetet med att bidra till en mer hållbar utveckling. Hos oss på Compotech bedriver vi sedan många år tillbaka ett aktivt långsiktigt utvecklingsarbete med hållbarhetsfokus. En förutsättning för hållbara utveckling är att vi ser till alla de människor som vår verksamhet påverkar. Detta inbegriper våra kunder, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och de samhällen där vi är verksamma. Därför arbetar vi med att driva förbättringsåtgärder i hela värdekedjan. Våra övergripande mål är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning och att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt värde

Genom att arbeta integrerat och systematiskt med hållbarhet så skapar vi långsiktigt värde för våra kunder och ägare.

Läs mer

Miljöarbete

Som en del av Addtech driver Compotech ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöfokus.

Läs mer

Socialt ansvar

Compotech arbetar för god affärsetik, mångfald och lika förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter för alla våra anställda.

Läs mer

Hållbarhetsmål

Med FN:s Globala mål som utgångspunkt, har vi utfört en väsentlighetsanalys där vi identifierat prioriterade hållbarhetsområden och vilka mätbara mål vi ska arbeta mot.

Läs mer om våra fokusområden och målsättningar

Partnerskap

Vårt partnerskap med kunder och leverantörer är av störst vikt när det gäller vårt hållbarhetsarbete. Exempel på det är att vi tillsammans ser över transporter av gods för att minska vårt gemensamma klimatavtryck. Grunden för samarbetet med leverantörer är vår uppförandekod för leverantörer. Genom dialog och systematisk uppföljning arbetar vi för att minikraven i vår kod uppfylls när det gäller områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, lika behandling anti korruption och miljö.

Läs mer om klimatavtryck från frakter


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *