Skog utfallande

Compotechs miljöarbete

Som en del av Addtech driver Compotech ett långsiktigt utvecklingsarbete med miljöfokus. Anledningen är enkel; vi är övertygade om att det gör oss till ett bättre val än våra konkurrenter. Vi strävar därför efter att alltid ligga i framkant när det gäller vårt miljöarbete.

Förbättring

Eftersom vår verksamhet har en begränsad direkt miljöpåverkan (vi driver inga fabriker) arbetar vi löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka. Ett exempel på detta är att mer än hälften av den el som används inom hela Addtechkoncernen idag kommer från förnyelsebara källor. Målet är att kontinuerligt öka den andelen. En annan viktig faktor som vi kan påverka är våra transporter. Vi strävar därför efter att alltid ta hänsyn till miljöprestanda när vi väljer transportsätt. En växande andel av våra tjänstefordon är dessutom miljöbilar, till exempel biogasbilar eller bränslesnåla dieselbilar.

Hållbarhetsredovisning

Addtechkoncernen publicerar en hållbarhetsredovisning som ger kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur CSR-arbetet utvecklas. Under 2011 publicerade koncernen sin första hållbarhetsredovisning. Redovisningarna ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom CSR. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Läs mer om Addtechs hållbarhetsredovisning här.

Miljöpolicy

  • Miljöpåverkan
    Vi arbetar aktivt med material- och komponentval för att minska produkternas negativa miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vi arbetar aktivt med att i första hand välja transportsätt som har en mindre negativ miljöpåverkan.
  • Engagemang
    Vi uppmuntrar våra anställda och leverantörer att minimera vår miljöpåverkan.
  • Förbättringar
    Vi arbetar med ständiga förbättringar och med att minimera eventuella utsläpp och föroreningar.

Gällande lagkrav och andra intressentkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Code of Conduct

Sedan flera år finns en Code of Conduct (uppförandekod) och varje år producerar vårt moderbolag Addtech en hållbarhetsredovisning där resultatet av CSR-arbetet i hela koncernen redovisas. Redovisningen följer Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för tillämpningsnivå C.

Se vår Code of Conduct här.

Certifierade enligt ISO 14001

Compotech är certifierade enligt ISO 14001:2015. Här kan du hämta vårt ISO-certifikat.

Hämta ISO-certifikat


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *