Precis pipettering av vätska

Behovet av nya innovationer och automation inom läkemedelsforskning ökar enormt. Det finns flera orsaker men Covid-19, med allt vad det för med sig i form av vaccinforskning och analys, är definitivt en anledning till uppgången.

En viktig del i praktisk läkemedelsforskning är hantering av mycket små volymer vätska. Detta sker ofta genom pipettering, en metod som möjliggör stor precision, men som också ställer höga krav på komponenterna som används. Exempelvis så är det av yttersta vikt att undvika översläng vid positionering. Hög upplösning och god repeternoggrannhet på positionsåterkopplingen är också nödvändigt.

Drivpaket för pipettering med olika teknologier

Själva rörelsen kan åstadkommas på flera sätt. Traditionellt används bl.a. stegmotorer med ledarskruv, vilket är kostnadseffektivt, men saknar den noggrannhet eller hastighet som högeffektiva automationslösningar kräver. Istället kan man använda sig av en linjärmotor eller talspole (eng. voice coil).

Den enkla och robusta konstruktionen hos en talspole medger stor linearitet (att kraften är proportionell mot strömmen genom spolen) och en glappfri rörelse. En spänning över motorterminalerna ger en förflyttning i ena riktningen och när polariteten vänds rör sig motorn i motsatt riktning. Talspolens linjära konstruktion gör att det inte går att växla den som med en traditionell, roterande motor, och därför går det inte på mekanisk väg att öka kraften. Med rätt återkoppling kan en precisionstillverkad voice coil nå en positioneringsnoggrannhet på under 1 µm.

Positionsåterkopplingen kan skötas av en encoder eller pulsgivare, som exempelvis MicroE Optira™️ från Celera Motion.

Krångligt? Ring oss istället!

Behöver du rådgöra kring motorer och rörelser i din applikation eller vill du koppla in experter som tar hand om utvecklingen? Du välkommen att komma till oss när det gäller utmaningar kring rörelseapplikationerna. Vi kan gå igenom din applikation, dina förutsättningar och dina begränsningar för att hitta rätt lösning för dig.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *