Skog utfallande

Compotech skapar värde

Kraven och efterfrågan på hållbara tekniklösningar växer kontinuerligt och det skapar både affärsmöjligheter för Compotech, värde för våra kunder och samhället i stort. På Compotech innebär det framförallt att vi arbetar för att:

  • Stödja våra kunder i sin utveckling mot mer hållbara verksamheter.

  • Skapa värde för våra leverantörer, säkra att de utvecklas inom hållbarhet och lever upp till krav i vår uppförandekod för leverantörer.

  • Åstadkomma långsiktigt värde för ägare och investerare, arbeta för att kontinuerligt flytta fram positionerna inom hållbarhet och säkra relevant och transparent rapportering.

Hållbar energi för alla, scope 7


Compotechs inverkan på detta mål är relaterat till produkter och lösningar som vi säljer till våra kunder och som bidrar till moderna och energibesparande applikationer. Teknologier som dessa, återfinns inom alla våra affärsområden, exempelvis Smart belysning som står för ca 10–15% av totala omsättningen. Genom att förse marknaden och utveckla modern teknologi för att driva och styra LED-armaturer, bidrar vi till att uppnå största möjliga energibesparing när det gäller belysning. Det gäller både inom offentlig och privat miljöer, där våra närvarosensorer motverkar att belysning står på i onödan och konsumerar energi när ingen finns i närheten.

Läs mer om hur vi jobbar med FN:s globla mål

Certifierade enligt ISO 14001

Compotech är certifierade enligt ISO 14001:2015. Här kan du hämta vårt ISO-certifikat.

Hämta ISO-certifikat


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *