Robotmjölkning

Vattentät problemlösning för robotmjölkning

Utmaning: Robotmjölkning är mjölkindustrins framtid, men kornas livsmiljö är ogästvänlig för finteknik.

Svenska DeLaval är världsledande inom utvecklingen av mjölkningsrobotar. Deras Voluntary Milking System (VMS) har satt själva standarden för automatiserad mjölkning och revolutionerat vardagen för mjölkbönderna och deras kor. Medan korna bestämmer själva när de vill bli mjölkade, slipper bönderna det som i årtusenden tagit mest tid i anspråk för dem: mjölkandet.

Men en ladugård med kor är en ogästvänlig miljö för finteknik på grund av stora mängder ammoniakgas i kornas urin och avföring. Och risken fanns att den känsliga tekniken i mjölkningsrobotens manöverlåda skulle fräta sönder och orsaka reklamationer.

När vi kom in i bilden, tack vare ett långt och lyckat samarbete under utvecklingen av andra produkter tillsammans med DeLaval, såg vi över konstruktionen av manöverlådan och identifierade möjliga svaga punkter. Lösningen blev en såväl vatten- som gastät konstruktion, men vi nöjde oss inte med det. Kretskortet skyddslackades som en extra säkerhetsåtgärd – och till dags dato har DeLaval inte fått en enda reklamation på grund av sönderfrätta komponenter i den manöverlåda vi levererar.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *