Japan

Så bygger du nätverk i Japan

Att ha ett brett och tillförlitligt nätverk med personliga relationer är en grundförutsättning för att kunna utveckla idéer och lösningar i Asien. Vi har utvecklat våra nätverk över lång tid, och praktiserar det dagligen. Här kommer några få tips att ha i åtanke för att lyckas skapa eller underhålla affärsrelationer i Japan.

8tips710

  1. I princip går Företag alltid före Person, men personlighet är trots detta viktigt. Framhäv inte dig själv, var ödmjuk. Försök vara ”färgstark” utan att riskera uppfattas arrogant. Humor är alltid rätt, men är en svår konst då man måste väga in många avvikande fundamentala värderingsgrunder.
  2. Språkliga missförstånd kan orsaka oavsiktlig spänning. Vinkla frågor på olika sätt för att säkerställa att ni menar samma sak. Repetera och summera vad ni kommit överens om.
  3. Var beredd på långa möten.Stora delar av diskussionen sker ofta på det egna språket mellan värdarna. Ha tålamod, de diskuterar (förhoppningsvis) dina intressen.
  4. Skicka alltid tackbrev efter nyintroduktionsmöte så snart som möjligt. Kom också ihåg att ett givet löfte måste följas upp, även om det är en bagatell.
  5. Visa intresse för det som presenteras, även om det inte är ditt primära intresseområde. Avbryt inte utan försök istället försiktigt styra samtalet dit du önskar när tillfälle ges.
  6. Regelbundna sociala och affärsmässiga kontakter är viktigt. Var beredd på att resa med jämna mellanrum för att upprätthålla goda relationer. Fjärrkontakt är endast ett ytligt medel och håller sällan i längden.
  7. Artiga gester i Japan är mycket subtila. Lär dig att tyda och uppskatta dem. Tacka tre gånger mer än vad du tror är för mycket.
  8. Läs på ”vett-och-etikett” i förväg. Ingen förväntar sig att du är perfekt men det uppskattas att du visar att du har försökt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *