Är nödstoppet aktivt?

Den frågan kommer användarna knappast att behöva ställa sig om de senaste nödstoppen från RAFI är installerade på trådlösa styrenheter.

Den röda delen av knappen är endast röd när styrenheten är aktiv vilket i förlängningen leder till att ödesdigra misstag undviks. Vid tillfällen när enheten är frånkopplad och inaktiv, illuminerar inte nödstoppet och denna blir inte naturlig att använda vid eventuella nödsituationer.

De extremt kompakta styrenheterna som ingår i LUMOTAST 16-serien passar i 16,2mm monteringshål och har ett monteringsdjup om 18,2mm. Knapparna i serien kan anslutas via snabbkopplingsterminaler och de är IP65/IP67 klassade.

Inbyggnadsskyddet gör samtliga delar mycket lämplig för tuffa och krävande industri- och utomhusapplikationer.

Kontakta mig om du vill veta mer, få en demo eller testa ett eget exemplar!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *