Knappväska

Därför finns det inga momentana nödstopp

Momentana strömbrytare återgår direkt till sitt ursprungliga läge, därför används de aldrig i nödstopp.

När du trycker på dörrklockan, slår på ljuset eller sätter på datorn sluts en elektrisk krets. Precis som när rulljalusiet till garaget går igång för att vi trycker på den trådlösa fjärrkontrollen eller vrider på nyckeln. I industriella miljöer som maskin-, medicin- eller fordonsteknik fungerar omkopplare på samma sätt men här krävs ofta mer robusta typer som klarar större påfrestningar.

Kvarhållande omkopplare

Alla strömbrytare sluter eller bryter en elektrisk krets mellan två anslutningar. De flesta manövreras manuellt, som när du tänder lampan med ett fingertryck exempelvis. Den kvarhållande knappen har en låsning som gör att den fastnar i intryckt läge. Vid nästa tryckning släpper låsningen och lampan slocknar. Det är detta vi i vardagsspråk kallar on-off brytare.

On-off brytare finns även som vippomkopplare, vaggströmställare, vridomkopplare, nyckelbrytare och tryckströmställare.

Momentana omkopplare

En momentan tryckknapp är bara aktiverade så länge du själv håller knappen intryckt. De är återfjädrande och återgår så snart du släpper dem. Förutom tryckknappar så finns det momentana vippomkopplare, vaggströmställare, vridomkopplare och nyckelbrytare.

Mikrobrytaren är alltid momentan och finns i alla möjliga applikationer som man inte tänker på då den är inbyggt och inte syns. De finns exempelvis i dörrlås, ventiler och ställdon.

Taktila brytare

Taktil momentan brytare

Eller taktbrytare som de ibland kallas, är speciellt framtagna för att ge taktil känsla när man trycker på den. Den ger en tydlig återkoppling i känslan och ett ”klick” när den aktiveras. Ibland kallas de även short travel switch. De är bland de minsta mekaniskt manövrerade tryckknapparna med en storlek på några kvadratmillimeter.

Kretskortmontering och det lilla format gör taktila brytare användbar i begränsade utrymmen som radiofjärrkontroller, bilnycklar, beslag och bankomater. Men de används även i kombination med tryckströmställare för att just ge taktil känsla. Taktbrytare har alltid momentan funktion.

Nödstopp

Kvarhållande nödstopp

Nödstopp är lagstadgade för maskiner och system i industriell miljö för att säkerställa användarens säkerhet under drift. Här trycker användaren in strömbrytaren, vanligtvis ganska bestämt. Nödstoppet låser mekaniskt och kretsen bryts. För att vara ett godkänt nödstopp måste låsningen av knappen göras innan kretsen bryts. Man vill ju inte att kretsen bryts innan låsningen så att maskinen man stoppar kan starta igen efter att den stannat.

Funktionen är alltid kvarhållande, vore den momentan så skulle det inte vara ett nödstopp.

Få reda på mer om momentana och kvarhållande omkopplare

Vill du veta mer om strömställare som kan göra jobbet i applikationen? Eller vill du kanske överlåta till en expert att hitta rätt tryckknapp, brytare eller styrenhet? Kontakta vår specialist Johan Engström!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *