Mikrofonen

Påverka ljudupptagningen hos mikrofonen så litet som möjligt

Det kan vara knepigt att få mikrofonen att fungera som man tänkt. När man väl hittat ett mikrofonelement med rätt känslighet och de ljudupptagningsegenskaper man är ute efter, innebär det faktum att mikrofonen måste monteras, att ljudkvalitén i slutprodukten kommer påverkas.

Mikrofonens känslighet, riktverkan, hur den är konstruerad och hur stor signal den kan ge är avgörande för vilken typ av mikrofon som är lämplig för den aktuella produkten eller utrustningen.

Mikrofon

Men att mikrofonelementet måste monteras, innebär i sig att ljudupptagningen påverkas. Det kommer sig av att samtliga komponenter som finns i anslutning till mikrofonen och materialen de är uppbyggda av, kommer att påverka resultatet hos den slutgiltiga produkten. Dessutom är geometriska krav som tillgängligt utrymme, omgivande ljudnivå, isoleringskrav, frekvensgång, temperaturområde och vibrationer faktorer som påverkar konstruktionen.

Det är därför man kan bli mekaniskt begränsad när man konstruerar apparater och utrustning med mikrofoner.

1. Mikrofonhållaren

Mikrofonens egenskaper påverkas av att mikrofonelementet monteras i hållaren. Hållaren som mikrofonen monteras i påverkar hur bra ljudet blir. Det beror först och främst på att ljudet studsar olika inne i produkten. Därför är det viktigt att välja rätt material, inklusive rätt plastmaterial och att göra en utformning som påverkar mikrofonelementet så lite som möjligt.

2. Kablaget

Det är viktigt att lödningen görs korrekt så att den inte påverkar mikrofonen på något vis. Om lödningsprocessen skulle bli fel så är det risk att mikrofonens känslighet påverkas. Elektretmikrofoner är extra känsliga för värme.

Det är på baksidan av mikrofonelementet man löder på kablarna och mikrofonen kan levereras antingen med förtenta ledare, krimphylsor, kontaktdon eller flex PCB. Flex PCB eller flexrigida kretskort är särskilt relevanta när gäller MEMS-konstruktioner.

 

3. Mikrofonen behöver ibland ett skyddsmembran

Membranet är en del av mikrofonkonstuktionen och omvandlar ljudvågorna till elektriska signaler. Men många gånger kan man även behöva ett skyddande membran. För att vattensäkra och få en pålitlig mikrofon kan man behöva använda sig av högfunktionella anpassade material. Å andra sidan påverkar ett skyddande membran ljudupptagningsförmågan så även här behöver man tänka till.

4. Vibrationer påverkar

För att undvika att vibrationer förs vidare in i mikrofonen så kan monteringen göras flexibel eller i mjukt material som står emot vibrationer under tuffa förhållanden.

5. Miljökrav

På Compotech startar vi alltid en sourcing- eller utvecklingsprocess med att kontrollera att komponenterna uppfyller gällande EU-krav. Det är också vanligt med miljökrav från andra marknader i världen. Vår utvecklingsprocess uppdateras ständigt och är tillgänglig här på vår site under Om oss och Engineering.

Låter det krångligt? Ring oss istället!

På Compotech är vi specialister på att ta fram kostnadseffektiva akustiklösningar som är färdiga för slutmontering. Om vi är med på ett tidigt stadium ser vi gärna till att göra din mikrofonkonstruktion på ett sätt så den blir lättare att montera. För dig som kund innebär det att du får en mikrofon som är monterad i en hållare med kablage och kontaktdon som kan monteras direkt i din produkt. Och självfallet så testar vi den färdiga akustiklösningen så att den stämmer enligt förutbestämda testkriterier i de olika utvecklingsstegen före serieproduktion.

Vill du få hjälp med ljudupptagning i din applikation? Kontakta oss direkt!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *