Paradigmskiften och etablering av ny teknik

Vi accepterar ny teknik allt snabbare och en blick bakåt gör det enklare att ställa in kompassen på vad vi kan förvänta oss när Virtual Reality, Augmented Reality och Mixed Reality kliver in i många branscher på allvar.

Det finns många lysande exempel på hur visualisering av produkter, tjänster och arkitektur genom VR och AR reformerar. Genom VR möjliggörs exempelvis träning och testning innan man går skarpt inför återkommande ombyggnationer och uppgradering av kontrollrum på kärnkraftverk (Forsmark), testning inför nedmonteringen av Barsebäck och träning inom kirurgi. Andra exempel är de helt nya möjligheter som skapas inom gruvindustrin när VR och AR används för att köra och manövrera fordon och maskiner i gruvorna.

I Sverige är vi erkänt snabba när det gäller nyheter och hur snabbt vi accepterar och börjar använda dessa själva. Det gäller inte minst inom teknik, där televisionen är ett gammalt exempel. När man i USA började med de första tv sändningarna år 1927 så tog det 26 år tills 25% av befolkningen hade tillgång till egna teveapparater. Hos oss i Sverige drog de officiella tv-sändningarna igång år 1956. Två år senare – inför fotbolls VM 1958, började apparaterna bli vanliga i de svenska hemmen.

Idag är många nyheter internetberoende och det är inte märkligt med tanke på att mer än hälften av jordens befolkning har tillgång till internet och tillgången accelererar* eftersom försäljningen av mobiltelefoner och tablets numera är 6 gånger så hög som försäljningen av datorer. Samtidigt har Facebook mer än 2,2 miljarder användare – för tillfället – och här vi kommer till varför accelerationen av VR och AR sker just nu.

Facebooks investering gav svallvågor inom Virtual Reality

När Mark Zuckerberg förvärvade startupbolaget Oculus VR under 2014, startade hela VR boomen och gigantiska investeringar inom sektorn drog igång. Att just Facebook gick in stort i är förstås inte märkligt med tanke på den enorma mängden användare som finns.

Sektorn som förväntas vara värd 8,4 miljarder USD inom några år och Kina satsar stort

Sektorn förväntas att tiofaldigas till år 2025 vilket skulle innebära att marknaden för VR, AR och MR kommer bli lika stor som desktopmarknaden för PC är idag. I Kina är VR och AR numera ett fokusområde som finns med i femårsplanen och uppbackning i toppklass.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *