kompletta linjärenheter

Får kompletta linjärenheter plats i din applikation?

Grattis, då kan du förenkla konstruktionsarbetet rejält. Med stegmotordrivna kompletta linjärenheter & skenstyrning, är lagringen redan klar, du behöver bara montera din last.

Vår partner Dings Motions vidareutveckling av stegmotorer med ledarskruv – gör att du kommer ett steg närmare en färdig produkt. Det enda du behöver göra är att montera lasten, resten är redan gjort. Men innan vi kommer så långt behöver vi ta ställning till vilken verkningsgrad, precision, hastighet och kraft som behövs. Det påverkar vilken längd och stigning ledarskruven ska ha. Allt detta påverkar valet av motorstorlek. När det sen gäller vilken av serierna DSM eller DLM som lämpar sig bäst, beror på hur tillgängligt utrymme ser ut och vilken tidsbesparing man vill göra när det gäller montage.

Vilken storlek blir bäst?

Vilken av NEMA-storlekarna 6, 8, 11, 14, 17 eller 23 som gör jobbet i din applikation beror på hur fort, tungt och långt du behöver flytta din last. Slaglängden hos linjärenheterna sträcker sig från 20mm (NEMA 6) upp till 600mm (NEMA 23). Tryckkraften hamnar på mellan 15N och 910N beroende på vilken NEMA storlek man väljer.

Det finns två typer av kompletta linjärenheter, DSM och DLM

Kortfattat skiljer sig DLM och DSM åt genom att skenan hos DLM är fast monterad på en aluminiumbas, medan den hos DSM kräver montage av skenan mot ett lämpligt underlag. Det innebär att DLM är mer färdig att ta i bruk och enheten kan i princip vara fristående. Att skenan inte är fast monterad gör att DSM är mer platsbesparande medan man sparar en del montagetid med DLM.

DSM – DINGS Simple Module

NEMA 28 DSM utan fast monterad skena är mindre utrymmeskrävande

  1. DSM-serien är baserad på DINGS plattformprodukter och kombinerar högprecisions skruvstegmotorer med linjära skenstyrningar.
  2. Linjärmodul i DSM serien har kompakt struktur och hög positionsnoggrannhet som möjliggör mekanisk miniatyrisering.
  3. DSM 35 mm ger exempelvis på god precision och många anpassningsmöjligheter för slaglängd och stigning (länk till Dings). 

DLM – DINGS compact electric Linear Module

NEMA 28 DLM med fastmonterad skena sparar montagetid

  1. Även DLM-serien är en högpresterande linjärmodul som drivs av Dings stegmotorer.
  2. Serien är utformad för att vara kompakt och har hög positionsnoggrannhet.
  3. Hos DLM är skenan fast monterad på en aluminiumbas vilket gör den enkel att ta i bruk.

Det går förstås också att kombinera flera kompletta linjära enheter till fleraxliga XYZ system

Vill du veta vilka kompletta linjärenhet som gör jobbet i analysutrustningen, det medicintekniska instrumentet, analyslabbet eller en annan typ av kommersiell applikation, hör av dig direkt!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *