GUIDE: 7 tekniker för att åstadkomma linjär rörelse

Hur omvandlar man en roterande rörelse i en elmotor till en linjär? Och vilka faktorer måste du ta i beaktning när du väljer någon av alla metoder som finns för att göra denna omvandling? Varje teknik har både för- och nackdelar och för att din produkt ska bli framgångsrik måste inte bara den tekniska prestandan vara optimerad, utan även kostnaden. Vi hjälper dig att hitta den mest effektiva lösningen för din tillämpning i denna kortfattade guide där vi sammanställer de 7 vanligaste metoderna för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.


Nyttja en linjärmotor i din applikation

En linjärmotor och en borstlös DC-motor har en liknande funktionalitet, med den stora skillnaden att i linjärmotorn är rotorn ”utplattad” till en avlång skena men en mängd magnetpoler. Lindningarna sitter sedan i själva vagnen som löper längs skenan. Det är vanligt förekommande i många applikationer att huset är fastlåst och att det är skenan som rör sig. Avgörande för hur linjärmotorn nyttjas på bästa sätt är ofta vilket behov man har när det gäller skenans längd. I de fall där skenan är lång och vikten på skenan blir tyngre än husets, är det ofta ett bättre val att låta vagnen vara den rörliga delen. När man väljer att ha vagnen rörlig så måste man självklart också ta med kablaget i beaktning. Den del som är statisk kallas för stator och den del som är rörlig kallas för translator.

Exempel på linjärmotor. QuickShaft från Faulhaber  finns i tre storlekar, och mängder av olika slaglängder.

Höga hastigheter med linjärmotorer

Den här teknologin, som bland annat återfinns i våra QuickShaft-motorer gör det möjligt att uppnå hög hastighet utan att göra avkall på precisionen. Det sker dessutom i stort sett helt ljudlöst! Det är bra att ha i åtanke att det man vinner i hastighet och precision, förlorar man i kraft. Dock är det sällan ett problem eftersom det finns linjärmotorer med krafter på upp till flera tusen Newton. En linjärmotor lämpar sig ypperligt i applikationer där det är lika viktigt att uppnå en hög hastighet som det är att uppnå hög precision, till exempel i så kallade pick-n-place-maskiner.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *