blog-research-illustration-835

Spännande nationell satsning på medicinteknik

Medicinteknik är ett av Sveriges starkaste tillväxtområden. Vi exporterar fyra gånger mer än vi importerar och branschen sysselsätter runt 20 000 personer. Globalt står svenska medtechföretag för omkring 4 procent av branschens omsättning, att jämföra med den svenska marknaden som helhet, som endast står för 0,5 procent av den globala omsättningen.

Nu har regeringen utsett medicinteknik till nytt satsningsområde inom ramen för statens strategiska innovationsprogram. Den 21 april meddelades att Vinnova (Verket för innovationssystem) satsar 97 miljoner SEK de närmaste tre åren på Medtech4Health, ett nationellt samarbete mellan näringsliv, hälso- och sjukvård, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Medtech4Health ska lyfta forsknings- och innovationssystemet inom medicinteknik till en ännu högre nivå, för att placera Sverige i en internationell topposition. Målet är att programmet bidrar till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvård samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.

”Satsningen är ett sätt att kraftsamla och skapa förutsättningar att öka Sveriges konkurrenskraft inom området genom att få aktörer inom vård, akademier och företag att samverka i större utsträckning än i dag”, säger Reidar Gårdebäck, programdirektör på Medtech4Health.

Intresserade företag kommer att kunna söka medel genom stora utlysningar. Det kommer att finnas flera olika utlysningar med specifika inriktningar, och enligt Reidar Gårdebäck arbetar man just nu med att färdigställa programmets webbplats på www.medtech4health.se, där information, aktiviteter och så småningom även länkar till utlysningar kommer publiceras.

På Compotech ser vi med spänning fram emot att följa Medtech4Health, ett program som i allra högsta grad berör oss och våra kunder inom medicinteknik. Håll utkik här i bloggen så håller vi dig uppdaterad om hur projektet utvecklas!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *