fiber_835

Digital teknik i vardagen

Den digitala ekonomin håller på att förändra marknaden i grunden och växer med 12 procent varje år, vilket är sju gånger snabbare än den övriga ekonomin i EU. En annan jämförelse är att den nu faktiskt är större än Belgiens nationella ekonomi.

Satsning på tillgång mobilt bredband

Med tanke på att utvecklingen av nätverk med hög hastighet i dag har samma inverkan på vårt sätt att leva som utvecklingen av el och transportnät för hundra år sedan, är siffran 250 miljoner dagliga internetanvändare inte tillräckligt hög. Miljontals människor har fortfarande aldrig använt nätet överhuvudtaget. Den hotande digitala kunskapsklyftan är påtaglig och något som Europeiska unionen vill motverka genom en digital agendan för Europa*. Den ska hjälpa allmänheten och företagen i EU att utnyttja den digitala tekniken på bästa sätt.

Digital satsning

Genom att bygga ut bredbandsnätet uppnår man ökad tillväxt inom digital teknik, vilket i sin tur leder till större konkurrenskraft. Inom Europeiska unionen finns strategier över hur man kan förenkla utbyggnaden av bredband för att få ned kostnaderna genom att använda redan befintlig passiv infrastruktur. Ledningar, rör, stolpar och master som redan finns på plats, kan användas effektivare genom att nyttjas vid utbyggnaden av bredband vilket kan vara särskilt effektivt på landsbygden.

Tillgång till mobilt bredband skapar nya möjligheter och jobb. För att nå dit planerar man betydande satsningar för bredbandsinfrastrukturen under 2014-2020. Och det behövs, eftersom man år 2020 säger är ett minimum att alla européer ska ha tillgång till uppkoppling på över 30Mbit/s och minst hälften av unionens hushåll ska abonnera på internetanslutningar på över 100 Mbit/s.

Hur digital teknik kan hjälpa oss i vardagen

Syftet med den digitala agendan är att hjälpa människor in i den digitala världen med allt från säkrare bilkörning till högre kvalitet inom hälsa, socialvård och bra åldrande. I den digitala strategin pratar man även om smarta städer där traditionella nätverk och tjänster effektiviserats än mer.

På Compotech tror vi den digitala satsningen gör att fler människor vill stiga in i sitt eget Smarta hem under kommande år. Vilket i sin tur kommer leda utvecklingen av nya applikationer framåt, för hur lockande kommer det inte vara för många av oss att lämna en rad administrativa sysslor bakom oss och helt enkelt låta våra apparater kommunicera direkt med varandra utan vi behöver engagera oss nämnvärt när kylskåpet kommunicerar med både ugnen och butiken på nätet!

Källor: Regeringskansliet

Europeiska unionens officiella tidning

och Digital agenda för EuropaAnmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *