labyrint-835

Medtech4Health gör väsen av sig

Samverkan mellan företag, akademier, vård och omsorg leder till framgång och mer hälsa för pengarna. Dessa ledord för Medtech4Health tydliggör nyttan av samverkan hela vägen fram till framgångsrika produkter och tjänster inom medicinteknik.

På Medtech4Health vill man att företag lättare ska förstå vilka kliniska utmaningar som finns inom vården medan klinikerna å sin sida ska få ökad förståelse för vilken teknik som är möjlig samt få hjälp med implementering av ny teknik.

Redan för ett år sedan genomförde vi en intervju med Reidar Gårdebäck, programdirektör för Medtech4health, den organisation som ansvarar för regeringens strategiska innovationsprogram inom medicinteknik. Vad har hänt sedan dess?

– Hela hösten användes för uppstart och planering av utlysningarna, hur de skulle rikta in sig, vilka krav som skulle ställas och hur budgeten skulle fördelas på de olika utlysningarna och aktiviteterna.

Vad krävs för att få bidrag hos Medtech4Health?

När vi nu återvänder till Reidar för att ta reda på hur de första utlysningarna har gått, är vi förstås också nyfikna på hur Medtech4Health använder det kraftfulla verktyg som utlysningarna utgör.

– För att komma ifråga för tilldelning måste projekten uppfylla kriterier som handlar om den kliniska potentialen, hur den kommersiella kraften är, vilka aktörer som deltar och tillsammans söker medel samt hur realistiskt det är att man verkligen kan genomföra alla de aktiviteter man har tänkt sig.

Potentialen är viktig oavsett man ska ta fram en högteknologisk produkt eller något som kan uppfattas som enklare, såsom ett nytt förband som till exempel kan ge förkortade inläggnings tider för patienter eller färre infektioner. Det ekonomiska sambandet är även det avgörande för projektets framtida framgångar.

Sambandet mellan vem som ska betala för den slutgiltiga produkten och vem som kommer att tjäna på den nya tekniken, måste vara stark

– Vård på distans är ett område med stark koppling mellan investering och besparing. Eftersom vård och omsorg blir den stora vinnaren i slutändan, blir investeringen i den färdiga produkten ett starkt incitament.

– Besparingen i administration hos den kliniska personalen kan vara enorm, om patienten kan utföra en specifik mätning, eller kan få tillgång till information och data, direkt från hemmet.

E-hälsa är ett annat hett och brett område som spänner ända från appar till processförändringar.

– Det finns en kommersiell potential även i den här typen av projekt. Särskilt när det handlar om teknik som leder till större processförändringar eftersom det blir en tydlig koppling mellan investeringen och ökad effektivitet.

Appar för patienter kan vara svårare att sälja in

– Den direkta nyttan av en del appar hamnar inte direkt hos vården utan hos patienten vilket kan göra dem svårsålda. Vård och omsorg kan vara ovilliga att betala flera hundra kronor per användare när det inte är vården som i första hand drar nytta av den. Patienten å sin sida kanske inte vill betala flera hundra kronor eftersom vi är vana vid att appar för det mesta är gratis eller kanske bara kostar 7 kronor.

Utlysning utan tak gav resultat

De tre första utlysningarna utmynnade i en explosionsartad start med strålande gensvar.

– Till den första, nu stängda, utlysningen valde vi att inte sätta upp något tak för hur mycket pengar man kunde söka eftersom tidigare erfarenheter visar att när man satt upp en tydlig gräns så hamnar automatiskt många ansökningar på just den summan och antalet projekt riskerar att bli betydligt färre än vad vi vill.

– Den nu stängda utlysningen hade fokus på samverkan mellan företag, akademier, vård och omsorg och riktade sig till medicinska projekt som låg tidigt i utvecklingsfasen och man skulle som längst ha nått fram till första prototypstadiet.

Utmaningen för nya produkter är ofta bristande implementering i vård och omsorg

Den andra större utlysningen riktade sig direkt till vård och omsorg, där de kunde söka pengar för tekniska projekt där man vill verifiera och implementera ny medicinsk teknik.

– Införandet av ny teknik kräver ofta resurser – som inte finns – den befintliga personalen ska leverera vård och det finns inte personer anställda som kan göra den arbetsinsats som krävs för att göra implementeringen.

Enkel och snabb utlysning för småföretag

– Vi har just nu en öppen utlysning som är lite annorlunda. Den handlar om kompetensförstärkning i småföretag där de kan söka max 200 000 kr för att kunna ta in kompetens från vård och omsorg eller en klinik. Den här utlysningen kommer att ligga öppen fram till slutet av november alternativt när pengarna tar slut. Det finurliga här är att den är lätt att söka och man får beslut väldigt fort om man kan få finansiering eller ej.

Med den här utlysningen vill man öka utvecklingshastigheten genom att produkter tas fram som verkligen efterfrågas och klarar klinikernas krav på funktionalitet.

Etablering i Sverige

Vi får också reda på att satsningen innefattar både svenska och utländska företag, eftersom man vill öka chanserna att framtida etableringar sker här i Sverige.

– Satsningen ska även attrahera utländska företag att se Sverige som en intressant marknad så att de förmås att förlägga sin forskning, utveckling och verksamhet här.

Kompetensförstärkning via samverkan intresserar många av oss oavsett i vilken bransch vi verkar. Hur gör ni på ert företag? Har ni kanske tagit del av något av de 16 strategiska innovationsprogram som finns inom allt från gruvnäring till flyg via processer? Skriv gärna en rad på bloggen eller hör av dig direkt till om du har ett tips eller en vinkling som du tycker att vi ska ta upp i nästa Spaning.

Läs mer om Medtech4Health eller ta del av utlysningarna direkt på Vinnovas webplats!

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *