Blogg_kvalitetsledare

Säg hej till vår nya kvalitetsledare från Ericsson!

Nu tar vi på Compotech ytterligare steg, tidigare under våren har vi berättat om vår expansion i Benelux och vår nye VD. Den här gången ligger vår utvecklingsfokus på att utöka och förändra kvalitetsorganisation som sedan länge finns på plats i Asien. För nu förstärker vi på hemmaplan med en erfaren kvalitetsledare!

Rashin Kabiri har bland annat ansvarat för kvalitetsarbete på Ericsson och Sony Ericsson, hon har även en magisterexamen i matematisk statistik vid Stockholms universitet. Rekryteringen ger oss en unik kompetens för att driva på vidareutvecklingen av leverantörer och våra satsningar framåt. Rashin kommer bland annat fokusera på samarbetet med kunder och leverantörer i proaktiva kvalitetsaktiviteter.

Välkommen till Compotech, Rashin! Berätta kort om dina erfarenheter från tidigare arbetsplatser.

– Jag var på Sony Ericsson i fyra år och det var en fantastisk arbetsplats med extrema krav på kvalitet både externt och internt. Hos Sony Ericsson jobbade jag både som kvalitetsingenjör med inriktning på leverantörer och som IPQM (Industrialisation Project Quality Manager). Där lärde jag mig även vad som krävs ifråga om tydliga processer och vikten av att ha spårbarhet i allt man gör. Därefter arbetade jag sju år som kvalitetsledare på Ericsson, där kraven var precis lika höga.

Vad kommer du bidra med hos oss?

– Hur vi kommunicerar med våra leverantörer är otroligt viktigt, för att de verkligen ska förstå våra och våra kunders kravställningar. Mitt jobb är att hjälpa leverantörerna bli ännu bättre genom sina egna processer. Vi har ett supplier development-program som riktar sig till leverantörer och som är ett gemensamt hjälpmedel för att få till stånd högre nivå av processkontroll och ökad förståelse för vad som är viktigt för våra kunder. Kundnyttan är bättre och robustare produkter, säkrare leveranstider och kontroll över hela leverantörskedjan. Och det har bara blivit viktigare och viktigare i takt med att vi har gått från att leverera komponenter till att utveckla komplexa system.

Vår projektmodell inkluderar kvalitetsaktiviteter redan från förstudiefasen. Kan du berätta mer om den?

– Jag är en del av utvecklingsgruppen här på Compotech som utvecklar komplexa lösningar. När ett nytt projekt inleds är jag med från början, för att tillsammans med teamet och kunden gå igenom dennes kravställning. Projektmodellen hjälper oss att förstå kundens krav, att involvera alla nödvändiga resurser som kan vara både interna hos kunden och externa genom oss, att bli effektivare och hålla ned ledtider. Det här en arbetsmetod jag är van med från Sony Ericsson och Ericsson, så jag vet att det är en välbeprövad och bra metod.

Sist men inte minst, varför valde du att gå till Compotech?

– Jag tilltalades av att arbetet med kvalitet och processer är något som genomsyrar hela företagets sätt att arbeta på. Och jag ser fram emot att vi vidareutvecklar våra processer ännu mer och tar företaget till nästa nivå, avslutar Rashin.

Rashin kommer även vara en del av vårt kvalitetsteam, som jobbar på plats från Stockholm, Shenzhen och Shanghai. Kvalitetsteamet ansvarar bland annat för att genomföra regelbundna revisioner på plats hos leverantörerna, både i egen regi och tillsammans med våra kunder.

Rashin Kabiri tillträdde sin tjänst hos oss 1 februari 2017.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *