Gyrolab xPlore

Ett svenskt bidrag till en friskare värld

Biologiska läkemedel är läkemedelsindustrins framtid. Varje år sker banbrytande framsteg och läkemedel anpassade efter våra individuella genetiska förutsättningar, tros inte vara långt borta.

Mitt i denna revolution står det svenska företaget Gyros Protein Technologies AB, baserade i Uppsala. I stort sett alla stora läkemedelsbolag som utvecklar och tillverkar biologiska läkemedel, använder sig redan av deras så kallade immunoassayplattform, ett system för att köra prover inom till exempel prekliniska och kliniska prövningar. Och med nyheten Gyrolab xPlore har företaget lyckats ta fram en produkt som sänker trösklarna för att ännu fler labb världen över ska kunna ta del av deras revolutionerande plattform i jakten på att lindra och bota sjukdomar.

Gyrolab xPlore

Bild: Gyros Protein Technologies AB

Så vad handlar det om, i enklare termer? Biologiska läkemedel är stora molekyler som har renats eller producerats från blod eller plasma eller framställts med sk rekombinant DNA-teknik. De används vid behandling av svåra sjukdomar, t ex ledgångsreumatism och cancer. På grund av sin komplexitet kan biologiska läkemedel inte karakteriseras enbart genom testning av slutprodukten. Molekylstrukturen hos biologiska läkemedel är känslig för förändringar i tillverkningsmetoden och små strukturskillnader är svåra att detektera. Därför är en beskrivning av processen och processkontroller en viktig del för att säkerställa produktens kvalitet. För att karakterisera ett biologiskt läkemedel krävs därför en kombination av tester av läkemedelssubstansen och slutprodukten samt kunskaper om tillverkningsprocessen. Det är här Gyros plattform kommer in i bilden.

Plattformen spar arbetstid och eliminerar den mänskliga faktorn

Vid utvecklingen av ett nytt läkemedel testas läkemedelskandidaten först i prekliniska prövningar på djur, till exempel möss och råttor, och datan rapporteras till Läkemedelsverket eller motsvarande myndighet i aktuellt land. Drogen injiceras i djuren och därefter tar man blodprov för att till exempel ta reda på eventuella biverkningar och hur stor dos man kan ge. Även i nästa steg av utvecklingen, kliniska prövningar på mänskliga patienter, används Gyros plattform.

Gyrolab xPlore

Bild: Gyros Protein Technologies AB

Det som särskiljer plattformen från andra tillgängliga metoder, är att man endast behöver en extremt liten volym blod för att få tillförlitlig data och att hela processen är automatiserad. Det förstnämnda möjliggör att man kan ta många prover över tid på samma försöksdjur vilket minskar antalet djur som behövs för en studie, medan det senare innebär en rejäl besparing i arbetstid och personalbehov. Dessutom elimineras den mänskliga faktorn och systemet ger standardiserade resultat – särskilt viktigt då den här typen av prövningar pågår under flera år.

Vi på Compotech har samarbetat med Gyros Protein Technologies AB sedan början av 2000-talet, då deras första modell, Gyrolab xP workstation, utvecklades. Modellen förblir en viktig produkt för stora labb som behöver kunna köra många prover, då systemet har kapacitet för att analysera upp till fem skivor med prover samtidigt. Det Gyrolab xPlore erbjuder marknaden är ett smidigare alternativ till ett lägre pris. Samma fantastiska teknologi, men ett kompaktare format och fokus på en provskiva åt gången, perfekt för kunder som behöver en flexibel immunoassayplattform men inte har ett lika stort behov av att köra stora mängder prover.

Under utvecklingen av Gyrolab xPlore fick vi förtroendet att delta redan på idéstadiet med vår motorexpertis. Utmaningen var att identifiera, modifiera och leverera motorer lämpade för användning i ett medicintekniskt instrument, kapabla till hög tillförlitlighet och hög precision i ett kompakt format, med förmågan att sköta robotrörelserna som hanterar skivan och proverna. Projektet startade i april 2013 och knappt två år senare släpptes den färdiga produkten på marknaden – ett vittnesmål om hur smidigt utvecklingsarbetet framskred!

Vi är självklart otroligt stolta över att bidra till en produkt som underlättar utvecklingen av nya biologiska läkemedel. Om du tycker att detta är lika spännande som vi gör och vill veta mer om Gyrolab xPlore, rekommenderas ett besök på Gyros webbplats.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *