Compotech 25 år

25 år med Compotech – en resa på 140 år

1874–1980

Alla företag har en historia – och Compotechs börjar drygt hundra år innan vårt bolag ens var påtänkt. Arvid Bergman och Fritz Beving föddes ett år isär under mitten av 1870-talet och blev drygt tjugo år senare studiekamrater på Teknische Hochschule i Karlsruhe. Därifrån gick båda vidare till det nybyggda elverket i Elbersfeld, nuvarande Wuppertal, innan det gemensamma äventyret tog dem vidare till nya utmaningar på den schweiziska firman Brown, Boveri & Cie, BBC, som numera är en del av världskoncernen ABB. 1906 beslöt sig herrarna för att pröva lyckan på egen hand i Sverige och man grundade företaget Bergman & Beving, då man såg ett stort behov av importerade tekniska produkter på den snabbt expanderande svenska marknaden.

Om det gick vägen? Jo tack! Efter ombildningen från handelsbolag till aktiebolag på 30-talet, och ankomsten av en tredje delägare, inleddes Bergman & Bevings segertåg på allvar. Arbetet delades upp mellan de tre delägarna och var och en fick självständigt ansvara för vissa varugrupper och de agenturer som hörde till dessa, medan reseingenjörer, lager och ekonomifunktion var en gemensam resurs. Vi ser alltså redan här spår av både decentralisering och eget ansvar, koncept som levt vidare inte enbart som en del av koncernen Addtechs filosofi, utan också vår.

Bolagsförvärv och nya avtal, bland annat med Radiometer i Köpenhamn, visade sig vara lyckokast. Försäljningen av företagets produkter, till exempel pH-apparater och elektroniska mätinstrument, ökade snabbt på den svenska marknaden. Visst, Compotech existerade fortfarande inte, men fröet växte i Bergman och Beving Elektronik, där vi hade några av koncernens största leverantörer, såsom Landis & Gyr, samt monopol på att sälja elmätare i Sverige! Bolaget växte så det knakade och 1976 tog man steget fullt ut och börsnoterades. B&B hade då expanderat till Danmark, Finland och Norge, hade över 200 anställda och omsatte mer än 150 MSEK.

 

1980–1989

”Man växer så länge man lär”

Så lyder Bergman & Bevings slogan vid den här tiden. Och tack vare EU:s expansion, med nya frihandelsavtal, öppnades marknaden upp för konkurrerande parallellimport. De nationella monopol som agenturerna hade bröts sönder och försvann så småningom. B&B anpassar sig snabbt och koncernen i Norden går stärkt genom förändringen, vilket möjliggjorde nya förvärv inom främst elektronik, data och medicinsk teknik.

Genom marknadsorientering och ständig omprovning av affärsidéer, decentralisering och delegering, fokuserade man på att ta ledande marknadspositioner i expansiva branscher. Beslutet att tillväxt skulle ske genom delkoncerner, blev koncernens nya tillvästgenerator och spridningen bland kunderna blev god – inte ens den största kunden svarade för mer än fem procent av resultatet. Man är i slutet av 80-talet generalagent för 300 företag i Västeuropa, Nordamerika och Sydostasien och koncernen har fler än 55 dotterbolag. Tillväxten förblir expansiv med bärkraftiga affärsidéer i dotterföretag, som löpande knoppas av och bildar egna bolag. Nya företag förvärvas och kommer in som koncernmedlemmar. Antalet medarbetare överstiger nu 1700.

 

1990–1999

1990 är det till slut dags för Beving Compotech AB att se dagens ljus, genom en avknoppning från Beving Elektronik. Vår första logotyp tas fram av designbyrån Ericsson och Embrink. Budskapet vi förmedlar till potentiella kunder är: ”Beving Compotech löser tekniska problem med komponenter”

compotechlogo_ca_2000

 

1993 släpps första numret av tidningen Compotech News, en föregångare till dagens nyhetsbrev Spaningar.

1994 började vi utveckla befintliga komponenter till unika applikationer, att använda till nya eller befintliga delsystem – ett stort steg på vår resa mot att bli en partner som alltid levererar added value. Vi börjar också ta totalansvar för flera leverantörers komponenter till våra kunder, genom att ansvara för inköp, leveransbevakning, spedition, lagerhållning, orderhantering, kvalitetskontroll och sortimentsrationalisering.

Senare delen av 90-talet ser vårt sortiment växa ytterligare. Vi blir mer marknadsinriktade och företaget delas upp i flera avdelningar, bland annat HIVAC, Automotive och General Industry.

2000-talet

2001 delade Bergman & Beving upp verksamheten i tre självständiga bolag, som var och en noterades på Nasdaq OMX Nordic Stockholm: B&B Tools, Lagercrantz Group och Addtech. Börsnotering av de treenheterna genomfördes på Stockholmsbörsens O-lista. Compotech blev (och förblir) en del av Addtech.

Nya webbplatsen som lanserades i april 2001 såg ut ungefär så här.

Under början av 2000-talet växer vi organiskt så att det knakar! Flera naturliga avknoppningar sker, vilka blir till nya företag inom Addtech. Bland annat blir området Förbindningsteknik bolaget Tesch system, vilket blir Addtechs största bolag i och med kunden Ericsson inom telekom följde med, som kund för kablage till basstationer. En annan avknoppning var Automotive som blev Adiator, i dag ännu ett framgångsrikt bolag inom koncernen.

2003 inleder vi samarbetet med en ny reklambyrå och får en ny logotyp: Från början kallades vårt fina plus för plåstret internt men vi ändrade färgerna på slutgiltiga logon.

compotech_goldpms_plus

 

compotechlogo_ca_2008Vår nya slogan är ”Vanliga komponenter, unika lösningar” – vilket exemplifieras genom den berömda apelsinen. Vi hade till och med en riktig apelsin med kran (som var dyr!). Med hjälp av den kunde vi bjuda på juice när vi träffade kunder på mässor.

apelsin

I mitten av 2000-talet växte vi med ett eget team i Shanghai och Shenzhen, som än i dag ansvarar för vår sourcing från Asien.

Trots flera avknoppningar fortsatte vi växa genom nya produktområden, men också genom att andra företag inom Addtech fusionerades in i Compotech. Vår position inom tidigare kunskaps- och produktområden fortsatte att förstärkas, plus att vi fick in helt nya områden som Akustik och Optik. Och en hel del nya kollegor, så klart!

Release Vactek (Evertiq)Pressrelease Aratron (Elektronik i norden)

Emcomp (Evertiq)R&K Evertiq

 

Genom fusioneringen av R&K får vi en inköpsorganisation i Tokyo. Vi lanserar även en ny webbplats anpassad för våra kunder, med en blogg där vi bjuder på kunskap som är gratis för alla! Dessutom lanserar vi vårt nyhetsbrev Spaningar, som kommer ut en handfull gånger per år – något vi är väldigt stolta över! Du prenumererar väl?

2015:

Ny engelsk webbplats lanseras i början av året.

I dag:

Nu är vi här. 25 eller 141 år senare, beroende på hur man ser på saken. Genom vårt ledande know-how och stora leverantörsnätverk skapar vi trygghet för våra kunder och erbjuder högkvalitativa, kundanpassade komponenter och delsystem. Vår målsättning är alltid att tillföra mervärden genom hög teknisk kompetens och en stark närvaro bland tillverkande företag i hela världen, som förser oss med unika lösningar när de avancerade projekten kräver dem. Våra kunder finns inom nästan alla delar av den nordiska tillverkningsindustrin. Bland våra projekt hittar du framtidens vågkraftverk, precisionsborrar till flygindustrin, utrustning som gör livet bättre för såväl bönder som deras boskap och komponenter så tåliga att de får följa med på rymdäventyr. Det tycker vi är värt att fira!Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *