Hög kontinuitet med dc-motor i automatiserat laboratorium

I automatiserade applikationer får man med hjälp av en dc-motor ett paket som klarar många olika rörelser på en och samma gång med hög noggrannhet, hastighet och prestanda.

I det här blogginlägget berättar vi om varför efterfrågan på automatiserade analyslaboratorier med inbyggda avancerade rörelsesystem efterfrågas alltmer.

Centralicering & automatisering

Centraliseringen gör att IVD-prover (In-Vitro Diagnostik) analyseras alltmer centralt i sjukhuslaboratorier och ute hos fristående specialiserade analysföretag som hanterar otaliga prover som blod, urin och vävnad. Automatiseringen gör det också lättare att genomföra flera olika IVD-analyser från ett enda patientprov.

Även de testprocedurer som utförs av läkemedelsföretag under utvecklingen av nya läkemedel, blir alltmer automatiserade.

Reducering av fel

Risken för felaktigheter under analysprocessen minskas rejält genom automation och den felsökning som ändå sker – underlättas när tusentals eller kanske till och med tiotusentalsmaterialprover analyseras i dagligen.
Automatisering leder generellt till snabbare resultat, högre genomströmning, färre fel och lägre kostnader jämfört manuell hantering. Graden av automatisering i analyslaboratorier varierar avsevärt och sträcker sig från enskilda processer i helt fristående enheter till kompletta system.

 • Beredning av prov
 • Scanning för att registrera vilken typ av analys som krävs
 • Förflyttning av provrör
 • Centrifugering av prov för att separera blodets beståndsdelar
 • Transport av till faktiska analysstationer
 • Styrning av provets streckkod för kameraavläsning och identifiering
 • Avlägsning av propp från provrör
 • Överföring av prov till reaktionskärl för faktiska analysen
 • Pipettering
 • Blandning och omröring.
 • Försegling
 • Arkivering av provrör för eventuell provning vid ett senare tillfälle

Till lyftande applikationsdelar som pipettering och lyftarmar finns det dessutom dc-motorer med linjärrörelse.

Sammantaget gör den höga verkningsgraden och driftsäkerheten i kompakt utförande och låg vikt rörelsesystem med dc-motorer idealiska att använda i många delar av applikationen.

Högt vridmoment och effektivitet

Den ursprungliga kärnlösa DC-motorn uppfanns av Dr. Fritz Faulhaber Sr. och patenterades 1958. Sedan dess har specialisten FAULHABER utvecklat ett mycket digert motorprogram där tekniken med burlindade, kärnlösa och självbärande lindningen idag utgör hjärtat i alla FAULHABERs DC-motorer.

DC-motorns relativt enkla konstruktion, höga driftsäkerhet och dynamik utgör grunden till den höga verkningsgraden med kommutering som sker mekaniskt. Genom att kombinera dc-motorn med växel reduceras varvtalet och momentet ökar. I tillämpningar för analyslaboratorier som vi beskrivit här – kombineras motor och växel med encoder för positionsåterkoppling.

Hög effektivitet och kompakt design med dc-motor

FAULHABERS DC-mikromotorerna i serie 1524SR och 2224SR är särskilt lämpliga för automatiserade analyslaboratorier. Båda serierna kännetecknas av extremt hög dynamik och de används med fördel i kombination med IE2-givare som endast ökar totallängden med två millimeter.
Den självbärande kärnlösa burlindade bindningen gör dem dessutom mycket lägre vikt än modeller hos fabrikat med jämförbar prestanda.

Källa: FAULHABER, läs originaltexten direkt på deras site

Hur gör andra?

Läs om Gyros Protein Technologies AB och deras immunoassayplattform. Idag används plattformen av alla stora läkemedelsbolag som utvecklar och tillverkar biologiska läkemedel.

Läs om faktorer som driver prestandan i en DC-motor

Automatiska analyslaboratorier är bara ett exempel på när kompakta drivenheter med dc-motorer är tillämpliga – i själva verket lämpar de sig ypperligt för analys- och mätutrustning över huvud taget. Men vad är det egentligen som påverkar prestandan för en DC-motor? Läs artikeln där vi tittar vi på några faktorer som är avgörande. Och självklart är det inte så enkelt att bara effekten är viktig.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *