I forskningens tjänst

Cancer är en svår sjukdom. Och ingen form skördar fler människoliv årligen än lungcancer. Det här är bekant för de flesta, men att behandlingen i sig är så krävande att den i värsta fall leder till svåra biverkningar, är något vi helst inte tänker på.

Problemet är att även friska celler runt cancertumören påverkas av strålbehandlingen. Särskilt när tumören sitter i en lunga, eftersom lungan rör sig under behandlingen. Just detta arbetar ett forskarlag med vid Karolinska Universitetssjukhuset. Deras mål är att utarbeta en metod för effektivare strålbehandling av lungcancer, där tumörens förflyttning följs kontinuerligt under andning,. På så sätt hoppas de kunna minska risken för svåra biverkningar.

Alla människors andningsmönster är unika och de förändras från situation till situation. Nyckeln till att kunna behandla med minimal påverkan, ligger i att först mäta och analysera individens andning för att kunna förutse den. Genom att konstruera ett komplett rörelsesystem – med motor, linjärrobot, styrsystem och anpassad pc-mjukvara – uppnådde vi forskarnas krav avseende hastighet, kraft och noggrannhet.

Deras studier pågår. Nu är det bar att vänta och se.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *