Vågor utfallande

Energi

I Sverige använder vi ganska mycket el per person och år. Det beror på vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med en elintensiv basindustri. Vi använder drygt 14.000 kWh el per invånare och år och ligger på sjätte plats internationell sett. Compotech kan med sin breda produktpalett erbjuda både delsystem och komponenter för energisektorn. Sverige har också en långvarig tradition att via våra universitet och högskolor tillsammans med industrin utveckla nya typer av produkter både för traditionell energi industri men även för förnybar energi såsom tex vågkraft. Här finns Compotech också med.

Kärnor

Kärnor

Kärnor är ett samlingsnamn för magnetiska material i ringform eller annan form som lämpar sig för lindning med ledande tråd. De kan vara uppbyggda av homogena material eller laminerade i tunna lager. Med kärnan som bas kan en induktor eller en transformator tillverkas. Vi levererar kärnor baserade på olika material och tillverkningsprocesser.

Permanentmagneter

Permanentmagneter

Idag används magneter i många olika applikationer. Motorer, generatorer och sensorer är de idag största användningsområdena, men medicinska utrustningar såsom magnetkameror är också en ökande produktgrupp speciellt för Neodymmagneter.

Magnetisk avskärmning

Magnetisk avskärmning

Lågfrekventa magnetfält har en störande påverkan i många olika situationer. Vi kan erbjuda lösningar på många problem med störningar med våra färdiga magnetiska avskärmningar som kan specialdesignas för varje tänkbar situation, exempelvis magnetiskt avskärmade rum och avskärmningar för automotive.

transformator-558-kvad

Transformatorer

Vi arbetar bl.a. med strömtransformatorer med eller utan DC-tolerans, planartransformatorer med låg bygghöjd och pulstranformatorer för IGBT-moduler. De senare är baserade på amorfa eller nanokristallina kärnor, vilket innebär kompakta mått.

Drossel, drosslar

Drosslar

Våra drosslar är baserade på olika typer av kärnmaterial: nanokristallint, amorft, ferrit eller järnpulver. Vårt sortiment sträcker sig från de minsta chipinduktanserna och RFID-spolarna till stora luftlindade spolar för strömstyrkor upp till 1.000 A.

stromsensor1_558_kvad

Strömsensorer

En strömsensor är en anordning som känner av elektrisk ström (AC eller DC) i en ledare, och genererar en signal som är proportionell mot denna ström. Den genererade signalen kan vara en analog spänning eller ström eller till och med en digital utgång. Informationen kan man sedan lagra för ytterligare analys eller för att användas för kontrolländamål.

Kondensator

Kondensatorer

Våra kondensatorer återfinnes framför allt i kraftapplikationer såsom DC, AC och snubber. De huvudsakliga användningsområdena är energidistribution, kraftproduktion, hybrid/elfordon, fartyg och järnväg. Konstruktionen är baserad på plastfilm alternativt metalliserat papper vilket ofta ger stora fördelar jämfört med att använda kondensatorer baserat på elektrolytteknik. Samtidigt som vi har ett brett standardsortiment tar vi självklart fram kundanpassade typer. De största modellerna täcker även in behovet av kondensatorer för mycket höga effekter.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *