Elektrifiering

I Sverige har vi en långvariga tradition av utvecklingsprojekt mellan våra universitet, högskolor och industrin - så även Compotech. Hög effektivitet, utrymmessnålt och säkerhet är vanliga frågor som dyker upp när det handlar om elektrifiering och som vi väldigt gärna handskas med. Nedan har vi samlat exempel på de produkter vi anser är särskilt väl lämpade för de områdena. Sammanställningen är inte fullständig, se därför detta som inspiration snarare än facit på vilka produkter vi har för din tillämpning.

Kärnor

Kärnor

Kärnor är ett samlingsnamn för magnetiska material i ringform eller annan form som lämpar sig för lindning med ledande tråd. De kan vara uppbyggda av homogena material eller laminerade i tunna lager. Med kärnan som bas kan en induktor eller en transformator tillverkas. Vi levererar kärnor baserade på olika material och tillverkningsprocesser.

Magnetisk avskärmning

Magnetisk avskärmning

Lågfrekventa magnetfält har en störande påverkan i många olika situationer. Vi kan erbjuda lösningar på många problem med störningar med våra färdiga magnetiska avskärmningar som kan specialdesignas för varje tänkbar situation, exempelvis magnetiskt avskärmade rum och avskärmningar för automotive.

transformator-558-kvad

Transformatorer

Vi arbetar bl.a. med strömtransformatorer med eller utan DC-tolerans, planartransformatorer med låg bygghöjd och pulstranformatorer för IGBT-moduler. De senare är baserade på amorfa eller nanokristallina kärnor, vilket innebär kompakta mått.

Drossel, drosslar

Drosslar

Våra drosslar är baserade på olika typer av kärnmaterial: nanokristallint, amorft, ferrit eller järnpulver. Vårt sortiment sträcker sig från de minsta chipinduktanserna och RFID-spolarna till stora luftlindade spolar för strömstyrkor upp till 1.000 A.

stromsensor1_558_kvad

Strömsensorer

En strömsensor är en anordning som känner av elektrisk ström (AC eller DC) i en ledare, och genererar en signal som är proportionell mot denna ström. Den genererade signalen kan vara en analog spänning eller ström eller till och med en digital utgång. Informationen kan man sedan lagra för ytterligare analys eller för att användas för kontrolländamål.

Kondensator

Kondensatorer

Våra kondensatorer återfinnes framför allt i kraftapplikationer såsom DC, AC och snubber. De huvudsakliga användningsområdena är energidistribution, kraftproduktion, hybrid/elfordon, fartyg och järnväg. Konstruktionen är baserad på plastfilm alternativt metalliserat papper vilket ofta ger stora fördelar jämfört med att använda kondensatorer baserat på elektrolytteknik. Samtidigt som vi har ett brett standardsortiment tar vi självklart fram kundanpassade typer. De största modellerna täcker även in behovet av kondensatorer för mycket höga effekter.

Lumineq electroluminiscent transparent display

Displayer

Vi arbetar med både grafik- och teckenmoduler baserade på de bästa teknologierna för produktutveckling. Förutom displayelementen erbjuder vi styr- och drivkretsar för displayer, touchpaneler och tryckknappar.

Moderna displayer bygger oftast på någon typ av flytande kristaller, där man genom att med en spänning påverkar kristallerna i en viss pixel för att påverka hur ljuset, som belyses bakifrån, passerar och når betraktarens ögon.

 

 

 

 

 

Permanentmagneter

Idag används magneter i många olika applikationer. Motorer, generatorer och sensorer är de idag största användningsområdena, men medicinska utrustningar såsom magnetkameror är också en ökande produktgrupp speciellt för Neodymmagneter.

Permanentmagneter

Neodymmagneter NdFeB

1983 presenterades neodymmagneten under en magnetkonferens där USA och Japan samtidigt visade varsitt parallellt utvecklingsspår. Kortfattat kan man säga att det egentligen är tillverkningsmetoden som skiljer dem åt och idag är det uteslutande det japanska patentet som används när man pressar och sintrar neodymmagneten.

Pontentialen är enorm – därför utvecklas ständigt nya typer av neodymmagneter.

Permanentmagneter

Sintrad anisotrop ringmagnet, NdFeB

Den här typen av NdFeB kännetecknas av ett betydligt högre magnetiskt flöde som kan vara upp till 100% högre jämfört med traditionella neodymmagneter. Den höga flödestätheten gör att en motor med sintrad anisotropic ringmagnet kan ha en ickemetallisk rotor av kolfiber utan att magnetprestandan påverkas. En NdFeB-ring innebär att man endast hanterar en enda magnet i ett stycke när den används som i en motor.

Permanentmagneter

Radiellt orienterad ringmagnet, NdFeB

Den här relativt nya typen av NdFeB kännetecknas av att den har en förorienterad radiell riktning. Det innebär att man lägger på och styr magnetfältet i efterhand gällande både antalet poler och positioner. Det här gör att man kan ändra magnetiseringen och pröva sig fram under utvecklingen av en motor som skall vara så effektiv som möjligt. Hos en radiellt orienterad ring kan man även göra scewed, eller böjd magnetisering vilket leder till en helt coggingfri motor. En NdFeB-ring innebär att man endast hanterar en enda magnet i ett stycke när den används i en motor.

Permanentmagneter

Plastbundna magneter NdFeB

1983 presenterades neodymmagneten under en magnetkonferens där USA och Japan samtidigt visade varsitt parallellt utvecklingsspår. Det amerikanska patentet används idag för att göra plastbundna neodymmagneter.

Permanentmagneter

Samarium kobolt magneter, Sm2Co17 & SmCo5

Magneter av samariumkobolt dök upp under 60-talet, är betydligt starkare än ferritmagneter och används ofta när utrymmet är begränsande, exempelvis i små elmotorer. Samariumkobolt är en sintrad legering av samarium och kobolt där sammansättningen styr en del av egenskaperna. Den tidigaste varianten, SmCo5, klarar drifttemperaturer upp till 300 °C medan den något nyare Sm2Co17 som består av består av samarium, koppar, järn, hafnium eller zirkonium och kobolt, är ännu mer temperaturbeständig och klarar driftstemperaturer ända upp till 350 °C.

Hos SmC05 ligger på ett BHmax mellan 16 och 22 MGOe till skillnad mot Sm2Co17 där BHmax ligger på mellan 24 MGOe till 32 MGOe. Sammansättningen hos Sm2Co17 gör att den har högre prestanda och är lite starkare än SmC05.

Gemensamt för samariumkoboltmagneter är att de är mycket spröda vilket innebär att de lätt flisas och spricker. Låter man två magneter av samariumkobolt snäppa samman är risken mycket stor att de splittras vilket för lite större magneter kan vara rent farligt.

Permanentmagneter

Ferritmagneter

De första ferritmagneter dök upp under mitten av 30-talet och räknas till våra moderna magnettyper. Idag är det utan jämförelse den mest använda permanentmagneten världen, räknat i vikt. Ferrit är en keram som består av metallurgiskt hoppressade partiklar av järnoxid som tillsammans med barium eller strontiumoxid bildar en magnet som har stor korrosionsbeständighet. Tillverkningen sker under torr- eller våtpressning beroende på om det är strontiumferrit eller bariumferrit som används. Efter pressning värms materialet upp till höga temperaturer vilket gör att partiklarna fogas samman. Denna process kallas för sintring och används även vid framställning av mycket annat än bara permanentmagneter.

Elektromagnet

Mjukmagnetiska material

En beskrivande textAnmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *