utfallande-matteknik-400

Verkstadsindustri

Den svenska verkstadsindustrin är ryggraden i det svenska näringslivet. Det är den mest omfattande industrigrenen i Sverige, både vad gäller produktionsvärde och antal sysselsatta. Sveriges verkstadsindustri blir allt mer global. Många företag har en del av sin produktion utanför Sveriges och t o m Nordens gränser. Strategisk och teknisk planering och samordning av inköp sker fortfarande till stor del i Sverige. Compotech är en stark partner som hjälper verkstadsindustrin med högkvalitativa komponenter och delsystem innanför och utanför Sveriges gränser. Den färdiga produkten måste levereras i rätt tid, förseningar är inte tillåtna. Du behöver komponenter som är pålitliga, säkra och framförallt av rätt kvalité. Compotech erbjuder er lösningar som hjälper dig hantera utmaningarna i din industri.

Vippströmbrytare

Vippomkopplare

Vippomkopplare används inom industriella applikationer för maskiner och apparater men även inom belysningsindustrin. Den stora möjligheten att få fram olika typer av vippor gör att omkopplarna passar bra att använda till designprodukter. Vipporna kan om man vill, vara det lilla extra som sätter extra karaktär på slutprodukten.

Vaggströmställare

Vaggströmställare

Vaggströmställare används till belysning och ofta även som huvudströmställare till olika maskiner inom industrin. Vaggströmställaren har en mindre utstickande form än vippomkopplaren och är också lättare att torka av. Inom industrin har de ofta tryckta symboler som anger vilken funktion de har. De finns som belysta och i olika färger.

Nödstopp

Nödstopp

Nödstopp används inom industrin till maskiner och robotar, även till portar, rulltrappor, transportfordon, hissar, lyftkranar osv. Det finns många olika utföranden för att klara ett brett spektrum av temperaturer och miljöer som exempelvis marin miljö. De har ofta hög IP-klassificering, om minimum om IP65 för ”rena2 miljöer och IP69K för allra högst säkerhet.

Ljusridå

Ljusridåer

Säkerhetssensorer är klassade som säkerhetsdetalj och får inte hamna i felaktigt läge, därför är de självövervakande. De används även som komfortsensorer och när det finns krav på att sensorn ska vara en del av hissens säkerhetssystem. Sensorn självtestar genom en inbyggd kontrollfunktion. Vid detekterar fel hindras porten/hissen från att användas.

Display

Displayer

Moderna displayer bygger oftast på någon typ av flytande kristaller, där man genom att med en spänning påverkar kristallerna i en viss pixel för att påverka hur ljuset, som belyses bakifrån, passerar och når betraktarens ögon. Displayer baserade på flytande kristaller används i allt från små displayer i digitala armbandsur till storbilds-TV, även om det är stor skillnad i både teknologi och prestanda mellan olika typer av LCD-displayer.

Knappsats

Knappsatser

Knappsatser av silikon och membran kan utformas på ett bra sätt när man behöver en tryckknapp eller manöverpanel som ska anpassas efter applikationen med ett unikt utseende och lågt byggdjup. Membran och silikonknappsatser ger utmärkta möjligheter till flexibilitet då de kan ha flexkrets PET/FPC för enkelt montage till PCB.

Kontrollbox

Kontrollboxar

Kontrollboxar kan både ha fast montage eller vara en handhållen enhet. De handhållna enheterna kan förses med magnetsystem för att fästas på t ex fordon. De fast monterade kontrollboxarna kan fungera som styrdosa för exempelvis portar eller som manöverenhet för hydraulsystem till fordon.

Permanentmagneter

Magnetsystem

Oftast används de magnetiska materialen inte i sin leveransform, utan man tar fram detaljer utifrån utgångsmaterialet. I Compotechs nätverk ingår tillverkare av stansade, svarvade, laminerade och sintrade detaljer. Vi kan även tillhandahålla värmebehandling av dessa detaljer för att få ut maximal magnetprestanda.

Spolar

Induktiva komponenter

Förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan kallas induktans. Induktansspolar (även kallade ”induktorer”) används för att filtrera växel- och likström och för att lagra energi. En induktansspole släpper fram likström, men spärrar mer eller mindre för växelström, det vill säga en induktans har, mycket förenklat, en motsatt verkan mot en kondensator.

stromsensor1_558_kvad

Strömsensorer

En strömsensor är en anordning som känner av elektrisk ström (AC eller DC) i en ledare, och genererar en signal som är proportionell mot denna ström. Den genererade signalen kan vara en analog spänning eller ström eller till och med en digital utgång. Informationen kan man sedan lagra för ytterligare analys eller för att användas för kontrolländamål.

Kondensator

Kondensatorer

De kondensatorer vi arbetar med har ett dielektrikum av plastfilm (polypropylene) med en tjocklek på 0,6 um alternativt papper. Detta material belägges med ett ledande skikt av zink och/eller aluminium i en metalliseringsprocess under vacuum. Den metalliserade plasten eller pappret rullas i en speciell process till färdig form och kontakteras för anslutning med hjälp av ytterligare zinkbeläggning.

Miniatyrhögtalare

Miniatyrhögtalare

Miniatyrhögtalare har relativt enkel konstruktion och tillverkas oftast med dynamiska högtalarelement, där en spole som är fäst vid ett membran rör sig i en luftspalt med ett koncentrerat magnetfält. De används för återgivning av tal, musik eller signaler och används i larm, aktiva hörlurar, i medicinska applikationer, headset och inom industri.

Mikrofon

Mikrofoner

Dynamiska mikrofoner kännetecknas av att de är tålig och pålitliga. De används främst i PA-system och i kommunikationsanläggningar. Elektretmikrofoner däremot har låg vikt, klarar snabba förlopp och höga frekvenser mycket bra. De används i larm, aktiva hörlurar, i medicinska applikationer, headset och inom industrin.Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Jag godkänner att denna webbplats lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt vår integritetspolicy. *